Je známé, že jako mnoho průkopníků mezinárodního bankovnictví, tak i rodina Rothschildů věřila, že patří mezi nejbohatší rodinu v historii světa.  Tak proč se jim prakticky nevěnuje pozornost velkých mediálních domů? Musí existovat velmi dobré důvody pro to, proč jsou média tak mlčenlivá.

Zde je velmi vzácné video, kdy byl reportér konfrontován Lordem Jacobem Rothschildem na veřejnosti: