Jen, co prodělal brutální porážku zdravotní reformy Trumpcare, zasazenou členy jeho vlastní strany, se Trump s nezmenšenou energií rozhodl vrátit ke strategii postupu se svými politickými iniciativami prostřednictvím vládních vyhlášek. A přitom se dnes prezident Trump nachystal podepsat novou rozsáhlou vyhlášku ‚O energetické nezávislosti‘ zaměřenou na prosazování domácí produkce ropy, uhlí a zemního plynu, čímž zvrátí většinu Obamových snah vyřešit klimatickou změnu pomocí svého „Plánu čisté energie.“ 


Obamův Plán čisté energie byl konstruován k omezení emisí oxidu uhličitého z výroby elektřiny o 32% do roku 2030 v porovnání s úrovní roku 2005 a vedl ke kolapsu uhelného průmyslu včetně několika velkých bankrotů. Tato řečená iniciativa se dostala do právních potíží, jelikož Nejvyšší soud to zatím pozastavil a reviduje to federální odvolací soud. Teď se čeká, že Trumpova administrativa tuto záležitost nechá být, aby umožnila toto opatření revidovat nebo zrušit – což ekologisté přísahají, že napadnou. 

Zde je souhrn toho, čeho bude chtít Trumpova vyhláška dosáhnout, od Axios

  • Začít rušit Plán čistých energií EPA (agentura životního prostředí), který zatím zmocňuje ke snižování emisí uhlíku z elektráren pálících uhlí 
  • Zrušit několik politik, které zaplétají klimatickou změnu do procesů přijímání federálních rozhodnutí, jako je vedení evidence o vyhlašovaných sociálních nákladech uhlíku zavedené Obamovou administrativou a směrnice Bílého domu, která zařazuje zvažování klimatické změny do spousty rozhodování o povoleních. 
  • Nařídit ministerstvu vnitra, aby skoncovalo s moratoriem na nájem federálních pozemků k těžbě uhlí. 
  • Nařídit EPA a Vnitru, aby revidovaly předpisy, kterými se řídí rozvoj těžby ropy a zemního plynu včetně předpisů EPA pro emise metanu pro nové zdroje a vnitřní předpisy pro fracking na federálních pozemcích. 
  • Zruší směrnice Bílého domu vyžadující, aby agentury při revizích energetických, infrastrukturních a jiných navrhovaných projektů přihlížely podle Zákona o národní politice životního prostředí ke klimatické změně. 
  • Požaduje od federálních agentur, aby široce revidovaly existující předpisy a politiky, které by mohly narušovat rozvoj energetiky. Mají 180 dnů na to, aby koncipovaly doporučení, která budou tyto problémy řešit. 
  • Ruší několik Obamových politických memorand a vyhlášek týkajících se klimatické politiky v širším měřítku, jako je široký strategický dokument z roku 2013. 

Když nový šéf EPA Scott Pruitt mluvil přes víkend s  Georgem Stephanopoulosem, tak řekl, že Trumpova nadcházející vyhláška bude mj. „řešit snahy minulé administrativy zničit v celé zemi pracovní místa prostřednictvím plánu čisté energie.“

„Jde o to, abychom zajistili, že budeme mít pro regulaci této země přístup, který je jak prorůstový tak i pro prostředí. V posledních letech jsme až příliš dlouho podléhali povídačce, že když jste pro růst a pro pracovní místa, tak jste proti životnímu prostředí, a tak to v naší zemi nefungovalo. A proto bude tato vyhláška řešit snahy minulé administrativy ničit v celé zemi pracovní místa pomocí plánu čistých energií.“ 
Loading...