Změna klimatu a ekologického systému byla příčinou zániku civilizace Velikonočního ostrova. K tomuto závěru dospěla skupina vědců z Chile, Španělska a Norska. Jejich zpráva pro tisk byla zveřejněna na portálu Phys.org. (Foto: Wikimedia)

Autoři studie vyvrátili dvě tradiční teorie, jimiž vědci vysvětlovali zánik civilizace původních obyvatel Velikonočního ostrova. Podle jedné z nich utrpěli domorodci nadměrnou exploatací přírodních zdrojů, a podle druhé příchodem Evropanů.

Hlavní příčinou zániku civilizace ostrovanů byly dlouhodobé změny podnebí, které ovlivnily jejich schopnost produkce potravin, soudí vědci. Došlo k tomu kvůli postupnému snížení objemu srážek.

Ostrované se pokusili přizpůsobit změnám klimatu, tvrdí výzkumníci. Právě kvůli tomu se postupně změnila jejich společnost ze složitě uspořádané, která stavěla obrovské sochy, na jednodušší agrární společnost.

Velikonoční ostrov, čili Rapa Nui, je znám díky moai – kamenným sochám rozmístěných po celém ostrově. Je součástí světového dědictví UNESCO.

Zdroj:  phys.org