Rada Evropy tvrdí, že britská média, „online zdroje“ a „určití politici“ podněcují „nenávistnou mluvu“ a „nenávistné zločiny“ a dožadují se, aby stát posílil „mechanismus“, který takovéto hlasy „utlumí“ a umlčí.  Poradní komise této Rady rovněž řekla, že „média by měla podporovat mezikulturní dialog,“ „školit“ žurnalisty k tomu, aby referovali správným způsobem, a najímat jich více z etnických menšin.


Tyto požadavky byly vzneseny ve zprávě vydané ve středu, které byla o dodržování Rámcové konvence o ochraně národnostních menšin (FCNM) v Británii, neboť toto je právně závazná Británií podepsaná smlouva. 

„Určitá část mediálních a internetových zdrojů nenávistné mluvy je odpovědná za šíření rasově nepřátelského poselství, často se zacilujícího na muslimy a Cikány a určitá sociální média se stávají hlavním nosičem projevů sentimentů zaměřených proti imigraci a proti menšinám,“ píší autoři. 

„Ač se britské úřady a činitelé tomuto pravidelně snaží čelit, je toho třeba udělat více a zajistit, že debata bude vedena odpovědným způsobem s úctou ke všem skupinám společnosti,“ říkají. 

„Existující mechanismy jsou zjevně slabé na to, aby tuto hanlivou a provokační mluvu utlumily, aniž by narušily nezávislost médií, a jen málo bylo uděláno, aby se tyto mechanismy upevnily,“ dodává komise. 

Členové Parlamentního shromáždění Rady Evropy 20.6.2016 ve Strasburku ve východní Francii drží na oběd cedulky iniciativy #NoHateNoFear. 
Loading...