Švédská ministryně životního prostředí řekla, že snížení počtu aut je stejně feministická záležitost jako věcí dosažení cílů emisí uhlíku, když řekla, že mužští řidiči si zabírají prostor švédských měst ‚na úkor žen‘.  Karolina Skog lamentující, že komise městského plánování v posledních nejméně 50 letech postavily ‚auta na piedestal‘, trvala na tom, že je kriticky důležité, aby města hledala způsoby, jak snižovat počty aut na cestách.


„Auto je flexibilní způsob dopravy a tak lidé nalézají zalíbení v tom, jak si s ním mohou courat ve své vlastní bublině,“ řekl tato ministryně Göteborg-Posten. „Ale hlavním doprovodným efektem je to, že jsou neefektivní.“ 

„Normální auto ve Švédsku je po 97 procent své životnosti odstavené a na každé auto je osm parkovacích míst a spousta kilometrů postavených cest. Tohle nemůžete nazvat efektivností.“ 

Panoška Skog (paní je sexistické) říká, že omezení počtu aut na silnicích je genderová záležitost, protože jejich převaha ve švédských městech vede k tomu, že muži si zabírají místo na úkor žen. 

„Auta řídí převážně muži, takže poskytováním spousty místa autům poskytujeme spoustu místa mužům – a to na úkor žen,“ vysvětlovala. 

Na základě současné dopravní strategie má Gothenburg záměr omezit počet aut na silnicích do roku 2035 o 25 procent. 

Tento cíl ministryně pochválila, řekla ale, že je těžké usoudit, zda to bude z dlouhodobého hlediska stačit. 

„Musíme ale omezit cesty autem, pokud máme splnit emisní cíle, a to je ve městech, která to dost možná provedou v tom, jak existují.“ Loading...