U příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do NATO bývalý ministr zahraničí Jaroslav Šedivý, který byl jedním z těch, kdo přivedl ČR do aliance, poskytl rozhovor Vojenskému historickému ústavu Prahy. Promluvil v něm například o hlavních výhodách členství České republiky v NATO a hlavním cíli rozšiřování NATO na východ. (Foto: Wikimedia)

„S odstupem 20 let lze hodnotit vstup ČR do NATO přijetím Washingtonské smlouvy bezpochyby kladně. Princip aliančních obranných vazeb spočívá v jejich efektivitě, v systému obrany každého členského státu v případě potřeby použít takovou společnou sílu, která daleko převyšuje potenciál jednoho státu,"  uvedl.

Šedivý také promluvil o své návštěvě USA během vyjednávání vstupu ČR do aliance a citoval projev amerického prezidenta Clintona, který k zahájení ratifikačního řízení pronesl:

„Studená válka je za námi, ale nebezpečí zůstává (…) Rozšířené NATO bude lépe odstrašovat budoucí možné agresory (…) NATO nemůže udržovat starou železnou oponu jako svou trvalou východní hranici. Našim cílem zůstává vytvoření prvně v dějinách nerozdělené demokratické a mírumilovné Evropy."

Diplomat se pozastavil nad tím, jak se v té době na rozšiřování NATO dívala Moskva.

„Problémem v naší alianční politice však zůstávalo Rusko, pro které se střední Evropa stále nacházela v pásmu jeho strategického zájmu. Zdálo se sice, že vývoj k demokracii tam nabývá na síle, ale v jeho evropské politice se začalo opět mluvit o rovnováze moci, síly, možná i zájmů. Cílem americké i západoevropské politiky bylo přivést Rusko ke spoluodpovědnosti za udržení dobrých vztahů v Evropě, ale i ke spolupráci v řešení eventuálních konfliktních situací," prohlásil.

Podle Šedivého však bylo evidentní úsilí Ruska o získání vlivu na vývoj ve východní a střední Evropě.

„V lednu 1998 jsme dostali z našeho moskevského velvyslanectví zprávu o nové Koncepci národní bezpečnosti Ruské federace. Bylo v ní řečeno, že se nesnižuje význam vojenských silových faktorů v mezinárodních vztazích, perspektiva dalšího rozšíření NATO na východ je pro Rusko nepřijatelná, protože představuje ohrožení národní bezpečnosti, Rusko má předpoklady, aby potvrdilo a posílilo své pozice světové velmoci, eviduje ohrožení národní bezpečnosti v mezinárodní oblasti snahami jiných států zabránit posílení Ruska jako jednoho z vlivných center formujícího se multipolárního světa, jedná se prý i o pokusy narušit územní celistvost Ruska," dodal.

Šedivý řekl, že měl možnost v té době jednat s ruským náměstkem ministra obrany Ivanovem a ujistil ho, že Česko chce aktivovat zejména hospodářské vztahy s Ruskem.

„Potvrdil mi mimo jiné, že v rámci NATO-Rusko chtějí projednat otázku vstupu alianční aktivity do infrastruktury tří vstupujících států. S tím Moskva tvrdě nesouhlasila. Ruské návrhy v tomto směru byly odmítnuty," uzavřel situaci diplomat.

Zdroj: snews.com