Dokument s vyjádřením Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze dne 18. února 2022 potvrzuje následující.

Ve správním obvodu KHS, tj. na území Pardubického kraje, nebyla KHS od roku 2000 vyhlášena žádná epidemie, a to ani v kraji či jeho části (městě, obci na území Pardubického kraje).