Portál Aktuálně.cz informoval o tom, že Ministerstvo zemědělství ČR v současné době neplánuje plošný zákaz používání glyfosátu. Jako důvod takového kroku uvádí, že za něj nemá méně škodlivou náhradu. Takové informace uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). (Foto:

Podle Tomana by zákaz tohoto herbicidu, jenž zemědělci používají k hubení plevele, mohl znevýhodnit české zemědělce proti pěstitelům z okolních zemí. I přesto se však plošný zákaz glyfosátu do budoucna nevylučuje. Podmínkou pro to je nalezení náhrady.

Portál píše, že stát v loňském roce zákaz tohoto nejpoužívanějšího herbicidu, který je známý pod značkou RoundUp, nejprve schválil. Poté však od svého rozhodnutí ustoupil a zákaz poupravil.

Výsledkem pak bylo omezení na použití glyfosátu k urychlení dozrávání a vysušování rostlin, které se využívají pro potravinářské účely. Tato úprava platí od letošního roku a týká se hlavně obilovin a řepky.

Český ministr zemědělství se domnívá, že nejlepší cestou, jak používání této chemické látky omezit, by byl další zákaz. Ten by se měl týkat jeho používání ve městech či na železnici.

Portál uvádí, že Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny považuje glyfosát za pravděpodobně karcinogenní.

S tím však nesouhlasí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), které považují tuto látku za neškodnou. Evropská komise se opírá o názor EFSA a ECHA. Na konci roku 2017 se tak rozhodla prodloužit licenci na používání glyfosátu o pět let.

Glyfosát je širokospektrální systémový herbicid a desikant plodin. Jde o organickou sloučeninu, která obsahuje fosfor, konkrétně fosfonát. V zemědělství se využívá především k hubení škodlivých plevelů a trav.