Nejvyšší správní soud rozhodl ve věci týkající se opatření o povinnostech pozitivně testovaných zaměstnanců a také osob samostatně výdělečně činných.

Soud zrušil opatření resortu zdravotnictví, které upravovalo tyto povinnosti s tím, že vykazovalo hrubé nedostatky v odůvodnění. Informuje o tom ČTK.

Návrh na zrušení podala jistá žena z Letohradu na Ústeckoorlicku. Účinnost verdiktu odložil soud o čtyři dny, aby mělo ministerstvo dostatek času na vydání případného nového opatření.

„Je politováníhodné, že ministerstvo zdravotnictví přistupovalo tak liknavě k odůvodnění úpravy, která významně zasahuje do základních práv zaměstnanců, zaměstnavatelů i podnikatelů – osob samostatně výdělečně činných. Mělo by si nejen tento rozsudek, ale i další rozsudky pečlivě prostudovat a přípravu těchto opatření podstatně zkvalitnit,“ konstatoval k věci předseda senátu Tomáš Rychlý.

Podle opatření, které bylo ale soudem zrušeno, musí kontaktovat pozitivně testovaní lidé lékaře, opustit pracoviště a podrobit se konfirmačního PCR testování. Kromě toho si zaměstnavatelé a taktéž osoby samostatně výdělečně činné mají vést evidenci provedených testů.

Uvádí se, že nové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vychází ze 14. dubna, kdy vyslovil soud nezákonnost předchozího obdobného opatření. I v tom případě konstatoval, že nebylo ministerstvem řádně odůvodněno.

V tomto novém rozsudku však byly i další výtky, a to například, že odůvodnění nového opatření resort zdravotnictví ještě více zestručnil místo toho, aby jej zpřesnil. Jak se uvádí dále, povinnost zaměstnanců vést evidenci provedených testů na covid-19 pak nebyla v opatření zdůvodněna vůbec. Kromě jiného poukazoval kriticky soud na to, že resort neodůvodnil, z jakého důvodu je opatření v porovnání s předchozí úpravou rozšířeno na osoby samostatně výdělečně činné.

Zdroj: snews.com