Stanislav Novotný se ptá Jindřicha Rajchla na drzost ministra zdravotnictví, který svou vyhláškou porušil Listinu základních práv a svobod. (Foto: Youtube)