Předseda hnutí SPD Tomio Okamura ve svém video příspěvku na stránce Facebook obviňuje předsedu strany ČSSD, Jana Hamáčka, z propagandy islámu. (Foto: Wikimedia)

Politik odkazuje na Hamáčkova slova, která zazněla v Hospodářských novinách. Dělá tak závěry o moderní tváři ČSSD, která by mohla nepříznivě ovlivnit suverenitu a nezávislost České republiky.

„Islám už v minulosti prokázal a prokazuje nadále, že má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli ve vývoji lidské společnosti," řekl předseda Jan Hamáček o islámu.

K tomu také dodal následující: „Islamofobie je odpudivá a nebezpečná, stejně jako rasismus a antisemitismus, a měla by být potlačována všemi zákonnými nástroji." Podle Hospodářských novin bylo velkým překvapením, že tato slova zazněla právě z úst Hamáčka.

Dne 16. ledna předseda ČSSD slíbil, že na budoucím sjezdu hodlá ukázat „moderní tvář strany".

K Hamáčkovým slovům pak Okamura dále dodal: „Tato moderní tvář bude pravděpodobně s plnovousem a s turbanem na hlavě. Není divu, když má ČSSD ve svém dlouhodobém (základním) programu podporu imigrace i multietnické a multikulturní společnosti. Sociální demokraté se též ve svém programu zasazují o politické sjednocení Evropy (tedy jinými slovy jeden evropský stát), globální vládnutí a nový světový řád. Prosazují tedy konec svobody a suverenity České republiky."

Podle hlavního dokumentu strany ČSSD, na který odkazuje i Okamura, může příchod imigrantů posílit aktivní složku populace a tím i zmírnit očekávané negativní důsledky populačního vývoje.

Jednu ze zásad moderní evropské kulturní politiky, podle programu ČSSD, tvoří „multikulturní integrace" a prosazování jedné ze zásad politiky OSM, jmenovitě „harmonického vztahu mezi příslušníky různých kultur".

Okamura cituje i další cíl stranického programu: „Boj proti xenofobii a za uchování kulturní rozmanitosti považuje ČSSD za významnou podmínku trvalé udržitelnosti kultury, a tím i života vůbec."

Poté předseda hnutí SPD ve svém projevu hodnotí následky, které z těchto stranických výroků ČSSD vyplývají pro Českou republiku.

„Takže multikulturalismus, nový světový řád, imigrace, islám a nadvláda Evropské unie, toto vše je moderní tvář ČSSD," konstatuje rozzuřeně závěrem Tomio Okamura.