Podle nové studie mohou vakcíny mRNA proti COVID-19 nebo reakce hostitele na ně vést k vaginálnímu krvácení u celé řady žen. (Foto: Shutterstock / ilustrační)

Souvislost mezi očkováním proti koronavirům 2019 (COVID-19) a vaginálním krvácením u žen, které nemenstruují, není dostatečně prozkoumána.

Norský institut veřejného zdraví sledoval v průběhu pandemie několik kohort a na počátku provedl systematický sběr dat o neočekávaném vaginálním krvácení u nemenstruujících žen, které si samy nahlásily.

Mezi 7725 ženami po menopauze, 7148 ženami v perimenopauze a 7052 ženami před menopauzou se neočekávané vaginální krvácení vyskytlo v období 8 až 9 měsíců u 3,3 %, 14,1 % a 13,1 %. U postmenopauzálních žen bylo riziko neočekávaného vaginálního krvácení (tj. postmenopauzálního krvácení) během 4 týdnů po očkování vakcínou COVID-19 zvýšeno dvakrát až třikrát ve srovnání s obdobím před očkováním.

Odpovídající riziko neočekávaného vaginálního krvácení po očkování bylo u žen bez menstruace v období peri- i premenopauzy zvýšeno třikrát až pětkrát.

U premenopauzálních žen byla vakcína Spikevax spojena s o 32 % zvýšeným rizikem ve srovnání s vakcínou Comirnaty. Naše výsledky musí být potvrzeny v budoucích studiích.

Zdroj: science.org