Náčelník generálního štábu Karel Řehka uvedl, že pokud by došlo k válce mezi NATO a Ruskem, stát by musel přistoupit k výběrové mobilizaci. (Foto: Twitter / Tomáš Nielsen)

Jakékoliv úvahy o mobilizaci civilního obyvatelstva ČR jsou nepřijatelné. Pokud náčelník GŠ Armády ČR K. Řehka něco takového opravdu řekl, pak na svém místě nemá co dělat. Toto Overtonovo okno musí vláda okamžitě zavřít a vrátit se k doktríně Charty OSN.

Tomáš Nielsen, právník

Blíže v příspěvku:

Mobilizovat české občany? K čemu je tedy NATO?

Včerejší dezinformace – dnešní informace

Slovo “mobilizace” dosud vláda i média spojovaly s tzv. dezinformační scénou. Bohužel se ale začíná přesouvat i do tzv. mainstreamových médií. Otvírá se tím tzv. Overtonovo okno, kterým se určitý, dosud pro společnost nepřijatelný, fenomén přesune do sféry přijatelné veřejné diskuse.

Jakékoliv úvahy o mobilizaci občanů České republiky od samého začátku odmítáme. Trváme na tom, aby se vláda ČR i celá Evropská unie vrátila k základní doktríně Charty OSN i Smlouvy o NATO – členské státy musí vyvíjet maximální snahu o mírové řešení mezinárodních konfliktů. Jakékoliv projevy přímo či nepřímo podporující vojenské řešení sporů jsou v rozporu s touto doktrínou.

Trváme na tom, aby vláda toto Overtonovo okno okamžitě zavřela a vůbec neuvažovala o tom, že by snad byla oprávněna mobilizovat civilní obyvatelstvo do bojů mimo území ČR za účelem dosažení zájmů cizích mocností. Členské státy NATO disponují milióny profesionálních vojáků.

Pokud náčelník generálního štábu Řehka uvažuje o mobilizaci českých občanů pro účely jejich nasazení na východní frontu v případě války NATO s Ruskou federací, namísto zapojení aliančních profesionálních vojáků, pak je naše zapojení v NATO evidentně přežitkem, od kterého nelze očekávat nic pozitivního. A pan Řehka na svém místě nemá co dělat.

Nadále sledujeme aktivity vlády Petra Fialy v oblasti změn právních předpisů, které by jí měly dát větší pravomoci ve vztahu k brancům a jejich osobním údajům. Nadále sledujeme porušování zásad mezinárodního humanitárního práva.

Bohužel se ukazuje, že to není jen teoretická práce. Že je to pro ochranu nás i našich dětí nezbytné.

Co je Overtonovo okno? https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Overtonovo_okno