Nedávno se začala šířit mediálním prostorem informace a panika, že opičí neštovice mají smrtnost 37%.

Řada SKUTEČNÝCH odborníků nad tímto “faktem” kroutila hlavou a ptali se, odkud se tato informace vzala.

Zveřejnil ji na svém Twitteru “odborník” – prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D. – vědecký pracovník z Masarykovy univerzity.

A když se mu začali ozývat lidé a jiní vědci, kde že tuto “informaci” vzal, bezelstně zveřejnil svůj anglický zdroj.


Vtipné na tom ale je, že v originálním textu nestojí, že by smrtnost opičích neštovic byla 37%, ale věta znamená – že z 16 lidí, kteří za celých 20 let na tuto nemoc zemřeli, bylo 6 dětí do 10 let – a to je 37.5% …

Pokud bych takovou neznalost faktů a angličtiny předvedl já, bylo by to patrně jen pro ostudu a smích, ale pokud toto předvede vědec – akademický pracovník s 12 tisíci sledujícími, který by angličtinu a mozek měl denně používat, je to myslím už téměř trestuhodné, zvlášť když taková “informace” může skutečně někoho právem vyděsit.

Ale nic se neděje – dezinformátoři jsou tu přeci jiní – inu, takhle my si tu žijeme…

Jan Tománek