V České republice se začaly vyskytovat nové exotické druhy klíšťat, která způsobují nová infekční onemocnění tuzemských zvířat. Jedná se zejména o pijáka lužního a klíště rodu Hyalomma. (Foto: Adam Cuerden)

Druhé zmíněné klíště, tedy to rodu Hyalomma, pochází z jižní Evropy a subsaharské Afriky. Pakliže se přisaje na kůži, může se nasát až do velikosti 2,5 centimetru, proto se dají snadno odlišit díky velikosti a také příčně pruhovaným končetinám. Tato exotická klíšťata se vyskytovala původně pouze na jihu Moravy, nicméně nyní se rozšířila i do řady míst celého Česka.

Klíšťata rodu Hyalomma přenáší krymžsko-konžskou hemoragickou horečku, nicméně lidem nebezpečí nehrozí. Dospělí jedinci se totiž na krev lidí nezaměřují. Podle slov Davida Modrého, jednoho z autorů projektu Najdipijaka.cz, hrozí nebezpečí především zvířatům, na která přenáší infekční onemocnění. Jak dodal pro ČTK, ačkoliv je riziko nákazy malé, vyloučit jej úplně nelze. Podle jeho slov může například pro koně být smrtelná.
Uvádí se, že nový druh klíšťat, který je velmi nebezpečný pro koně, připutoval do Česka na stěhovavých ptácích.

„Díky metodám sekvenace DNA se nám podařilo potvrdit, že některá z nalezených klíšťat pochází až ze subsaharské Afriky. Typickým hostitelem hyalom jsou velcí kopytníci a naprostá většina nálezů z ČR pochází z koní,“ uvedl Modrý.

Vědci z tohoto projektu monitorovali v minulých letech výskyt pijáka lužního a na základě zapojení médií a veřejnosti získal tým mnoho údajů o rozšíření tohoto druhu v českých oblastech. „Pozitivní reakce veřejnosti nás mile překvapila. Výsledky uplynulých let sledování výskytu pijáků ukazují, že jsme v České republice svědky expanze tohoto klíštěte a související rostoucí hrozby psí babeziózy – akutního onemocnění psů,“ uvedla ČT24 Kristýna Hrazdilová, která koordinuje diagnostiku babeziózy zvířat.

Piják lužní šíří také výskyt piroplazmózy koní. Uvádí se, že právě informace o výskytu pijáků u koní a detekce parazitů v těchto klíšťatech by mohly pomoci veterinářům odhadnout, jaká jsou rizika infekce u koní.

„Rádi bychom touto cestou vyzvali širokou veřejnost i majitele koní a psů: všímejte si klíšťat ve svém okolí na svých zvířatech a zapojte se do ambiciózního výzkumu, pomozte nám hledat pijáky a exotická klíšťata napadající psy i koně. Pomůžete tím upřesnit riziko výskytu významných infekčních onemocnění u zvířat ve vašich regionech,“ dodal Modrý.