Po dvoch rokoch obmedzení Ministerstvo zdravotníctva SR preukazuje svojím statusom neznalosť indikácie používania pomôcok na prekrytie horných dýchacích ciest. A potom, aby sa jeden ešte čudoval…

Pre rizikové skupiny? Alebo pre osoby so symptómami ochorenia? Odkedy chráni maska jej nositeľa? A to neotváram tému iných nechránených slizníc (aj tých menej viditeľných).

Opäť sa vraciame k fundamentom plandémie. Nedá sa inak. Preukázali ste už asymptomatický prenos? Že ho stále len predpokladáte? Aj po 2 rokoch? Že ho dokazujete len tautologicky, a to chybným nediagnostickým testom? Platí stále odporúčanie WHO, že testovať sa majú len osoby so symptómami ochorenia? Platí rozsudok českého Nejvyššího správního soudu 8Ao 2/2022, podľa ktorého musí ministerstvo konať vždy v súlade s aktuálnou úrovňou vedeckého poznania a musí odôvodňovať územnú platnosť opatrení podľa definovaného ohniska nákazy? 

Prečo v školách dokázalo pomerne dlhú dobu fungovať tzv. potvrdenie o bezinfekčnosti? Išlo pritom len o čistú formalitu. Len aby sa nepovedalo, že sa niečo neurobilo. Dôležité bolo pritom aj tak len to, či dieťa reálne nejaké symtómy ochorenia viditeľne má alebo nemá. A posúdil to v konečnom dôsledku učiteľ (za podmienky, že za posledné dva roky nestratil zdravý úsudok). Zrútilo sa kvôli tomu školstvo? Vôbec nie.

Budem názorný, klamstvá a chybné definičné východiská treba v tejto dobe jasne pomenovať.

Prenesme sa na malú chvíľu do mikrosveta. Vžite sa do úlohy vírusu (to je ten človek na obrázku). Ako by vírus vnímal veľkosť každého otvoru (póru) v štandardnej chirurgickej maske? Asi takto. A neobstojí ani teória o obalení vírusu v kvapôčkach (vysvetlené na pravej strane obrázku). A FFP2 na tom môže byť paradoxne ešte horšie, ale o tom nabudúce.

Logiku vyjadrenia samozvaných vládnych odborníkov o potrebe nosenia akéhokoľvek prekrytia horných dýchacích ciest (okrem celotelového hazmat obleku s použitím celotvárovej plynovej masky s príslušným certifikovaným filtrom) možno vyjadriť zjednodušene asi takto:

To vľavo je zariadenie na zachytenie vírusu v aerosóle a v tej istej logike to vpravo je zariadenie na vozenie piesku.

Pekný deň. Užite si prvý slobodný piatok po dlhej dobe. Chodenie bez masky už nie je výsadou kriticky mysliaceho dezoláta. Uvidíme, koľko permanentne strašených ľudí informáciami bývalého mainstreamu vyhľadá v blízkej budúcnosti odbornú psychologickú alebo psychiatrickú pomoc (zdroj TU).

No a pre vládnych odborníkov jedna známa štúdia. Skúste naštudovať, ide o tému škodlivých účinkov nosenia prekrytia horných dýchacích ciest. Na Bajkalskej možno o nej nevedia. Zdroj TU.

Peter Weis