Evropský parlament (EP) požaduje, aby do roku 2026 byla na všech hlavních silničních tazích v EU každých 60 kilometrů alespoň jedna nabíjecí stanice pro elektromobily. (Foto: Flickr)

V České republice se však tento plán podle českého ministerstva dopravy pravděpodobně nepodaří uskutečnit.

Podle návrhu europoslanců, který by měl být uzákoněn v letech 2021 až 2026, by každá stanice měla mít také výkon alespoň 300 kilowattů a obsahovat alespoň jednu nabíječku s individuálním výkonem 150 kilowattů.

V současné době se na českých stanicích nejčastěji používají nabíječky s výkonem 50 kilowattů.

Navrhované pravidlo, které koncem října schválil Evropský parlament, je součástí klimatického balíčku Fit for 55, jehož cílem je dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent. Nařízení nyní míří do Evropské rady.

Česko je již nyní, pokud jde o poměr počtu elektromobilů na jednu dobíjecí stanici, na lichotivém osmém místě mezi státy EU. České ministerstvo dopravy a hlavní potenciální provozovatelé nabíječek však považují požadavek Evropského parlamentu za obtížně splnitelný, a to i přes zhruba 5 miliard korun (205 milionů eur) dotací z EU na podporu výstavby.

„Stejně jako většina ostatních členských států považujeme návrh Evropského parlamentu za zcela nereálný,“ řekl deníku Právo mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Již původní návrh Evropské komise byl z pohledu ministerstva velmi komplikovaný, a to především proto, že v daném období není vůbec možné zajistit výstavbu nabíječek s takovou kapacitou, zejména pokud jde o kapacitu z české energetické sítě.

„Vzhledem k tomu, že většina členských států má podobný postoj jako Česká republika, neočekáváme, že by se Evropskému parlamentu podařilo tento požadavek prosadit při jednáních s Radou, která začala za našeho předsednictví, ale budou pokračovat i za příštího švédského předsednictví,“ dodal Jemelka.

I současní provozovatelé veřejných dobíjecích stanic se domnívají, že dosáhnout cíle požadovaného Evropským parlamentem bude obtížné.

„Dosažení tohoto cíle rozhodně nebude snadné. Určité jádro nabíjecí infrastruktury, na které lze navázat, již skutečně existuje, ale v tomto případě se bavíme o stovkách kilowattů až jednotkách megawattů nabíjecího výkonu v jedné lokalitě, což představuje komplexní a zejména časově náročné řešení,“ uvedl Martin Schreier ze Skupiny ČEZ, která provozuje zhruba 470 veřejných nabíjecích stanic po celé České republice.

Problém podle něj spočívá především v zajištění potřebného elektrického příkonu.

„Zároveň samotná výstavba stanic zatím není komerčně rentabilní a je možná pouze s pomocí investičních dotací, jako jsou programy CEF nebo prostředky rozdělované z programu Doprava,“ dodal Schreier.

„V současné době není výstavba stanic rentabilní a nebude ani v nejbližších letech. Důvodem je nízký počet elektromobilů na našem trhu,“ potvrzuje Martin Klíma, generální ředitel společnosti E.ON Drive Infrastructure.

„Za současných podmínek pro stavební povolení a možnosti získání pozemků je stanovený cíl velmi obtížně dosažitelný. Podle našeho přesvědčení je nutné revidovat nastavená pravidla,“ říká mluvčí PRE Karel Hanzelka.

Podle údajů Ministerstva dopravy je v současné době v České republice více než 13 000 elektromobilů, které využívají přes 2 600 nabíječek. Národní akční plán čisté mobility předpokládá, že do roku 2030 by mělo být vybudováno 19 000 až 35 000 dobíjecích míst.

Zdroj: rmx.news