Úvod bakalářské práce ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) z roku 2009 je okopírován ze studentské seminární práce publikované o šest let dříve na Internetu. Další pikantností jeho bakalářské práce na Plzeňských právech je, že podle dat uvedených v dokumentu byla odevzdána dříve, než byla zadána, píše Pirátská strana. Bakalářská práce z roku 2009 ukazuje, že Chovanec okopíroval velkou část úvodu své práce z internetových stránek.


Přibližně 2 normostrany textu se doslovně shodují s vypracovanou maturitní otázkou číslo 9 z přeloučského gymnázia na téma rozkvět feudalismu za posledních Přemyslovců. Text maturitní otázky ale prokazatelně existoval již 31. 8. 2003, v 14:53:48, kdy ho zachytil internetový archiv, který průběžně zaznamenává všechny webové stránky. Plagiát byl odhalen s využitím serveru odevzdej.cz, který vytvořila Masarykova univerzita.

Okolnosti Chovancova studia na Plzeňských právech byly v roce 2013 důvodem, proč prezident Zeman váhal s jeho jmenováním do funkce. Chovanec tehdy tvrdil: „Okolnosti mého studia byly opakovaně na moji žádost prověřeny. Naposledy současné vedení ZČU konstatovalo, že jsem studium absolvoval a zakončil v souladu s předpisy.“ Chovanec se zavázal titul nepoužívat a vinu sváděl na školu. Zveřejněný dokument prokazuje opak: Chovanec se sám dopustil plagiátorství a přitom podepsal čestné prohlášení, že práci zpracoval samostatně a všechny prameny citoval.