Jiří Drahoš se chystá do Senátu. V rámci svého nového volebního programu chce prosadit mediální výchovu do škol, aby studenti dokázali rozeznávat pravdu od dezinformací. O tom, kdo bude rozhodovat co je pravda a co lež, se však nezmínil.

Jeho vlastní slova:

 „Podle průzkumu Medianu má polovina studentů středních škol problém rozeznat dezinformaci od relevantní zprávy. Nedostatečná mediální gramotnost může vést až ke zpochybňování základních principů demokracie. Jednou z mých priorit v Senátu proto bude zavedení mediální výchovy do škol. Buď ve formě samostatného předmětu, nebo zahrnutím do stávajících vzdělávacích plánů. Změna je nutná!“