Praha, 31. června 2012 – Obecně prospěšná organizace Acta non verba (ANV) a publicista Jan Urban dnes vyzvali Pavla Blažka, aby rezignoval na funkci ministra spravedlnosti. Pavel Blažek podle nich naprosto selhal jako zástupce státu v kauze Diag Human, lhal, podváděl, a hrozí mu za to dokonce trestní stíhání. ANV zveřejnila řadu dokumentů, které to mají prokazovat. Podle ANV je Pavel Blažek, spolu s bývalým náměstkem nejvyšší státní zástupkyně Zdeňkem Koudelkou, jedním z hlavních viníků toho, že se spor se společností Diag Human relativně rozumně nevyřešil již před deseti lety. Blažek tehdy jako advokát zastupoval Českou republiku.

Ve sporu však nehájil zájmy klienta, ale své a svého kamaráda Radomíra Daňhela. Šlo o to, aby si oba ještě stihli něco přivydělat na chronicky špatně kontrolovaných právních sporech státu, dříve než bude schválen zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (červen 2002). Úzkou vazbu mezi Radomírem Daňhelem a Pavlem Blažkem dokazuje skutečnost, že si v roce 2001 za 7,5 milionu korun společně koupili dům v Brně.

Vláda svým usnesením v listopadu 2000 přikázala ministru Fišerovi už tehdy starý spor ukončit. Předtím si nechala zpracovat tři nezávislé právní posudky, které shodně označily pozici státu ve sporu za ztracenou a doporučily co nejrychlejší dohodu tak, aby se zabránilo nárůstu úroků. V té chvíli šlo spor ukončit s náhradou škody dosahující maximálně dvou miliard, nikoliv současných více než 10 miliard korun.

Ministr Fišer spor i přes usnesení vlády neukončil a na doporučení Zdeňka Koudelky přizval nového právníka – právě Pavla Blažka – aby zajistil vypracování nového „odborného“ posudku – firmou Radomíra Daňhela. Šlo o společnost DEUP, která nejen sídlila na stejné adrese jako Blažkova kancelář, ale ani se netajila spoluprací s ním. ANV za tím vidí příkladný konflikt zájmů a snahu obohatit se na úkor státního rozpočtu. Pavel Blažek se však ještě musel vypořádat se skutečností, že už byl k dispozici hotový posudek znalců Kochánka a Luňáka, na kterém se shodly obě strany sporu, a který ministerstvo objednalo a zaplatilo. Proto jako právní zástupce ČR zaslal rozhodčímu senátu v kauze Diag Human dopis, ve kterém jménem státu tvrdil, že Ministerstvo zdravotnictví ČR takový nikdy posudek neobjednalo. Naznačil navíc, že samotné vypracování posudku bylo kriminální aktivitou a vyhrožoval rozhodcům trestním stíháním, pokud by ho použili.

Právě zasláním tohoto dopisu se měl Pavel Blažek dopustit trestného činu podvodu. Ředitel ANV Vojtěch Razima to komentuje:

„Pavel Blažek vědomě lhal o podstatných záležitostech sporu s Diag Human, a to s cílem, aby obohatil sebe a svého kamaráda z dvojdomku. Nový znalecký posudek totiž stál třicetkrát více než ten původní – a o to šlo. Trestní oznámení již bylo podáno a policie podle našich informací vyšetřuje. Myslíme si, že si zasloužíme ministra spravedlnosti, kterému nehrozí trestní stíhání pro podvod, a tak jsme Pavla Blažka vyzvali, aby odstoupil. Navíc Pavel Blažek už jasně prokázal, že upřednostňuje zájem svých kamarádů před zájmem státu“

Publicista Jan Urban dodává:

„Pokud je jediný z námi předkládaných dokumentů zfalšován, nepravdivý nebo jej dezinterpretujeme, ať na nás pan Blažek podá trestní oznámení či žalobu. V opačném případě nemá v politice co dělat. Je podezřelý ze spáchání několika trestných činů s následnou rozsáhlou škodou pro veřejné rozpočty. Je nepřijatelnou ostudou právnické profese, svojí politické strany i demokratické politiky vůbec. Je výsměchem spravedlnosti.“

Jan Urban

]]>