Stánek Bezpečnostní informační služby na veletrhu pracovních příležitostí Jobs Expo na Výstavišti v Holešovicích nepovažovala BIS za nic mimořádného, neboť účast zpravodajských služeb na specializovaných veletrzích není výjimečná ani u CIA nebo FBI.  Koho vlastně BIS hledá do svých řad?  "Příležitost rozšířit řady důstojníků BIS stále trvá," píše se i na stránkách Bezpečnostní informační služby, kde se dál uvádí.


Neobvyklá povaha práce zpravodajské služby klade na její příslušníky výjimečné nároky. Každý zájemce musí dobrovolně projít náročnými prověrkami zaměřenými na jeho spolehlivost, schopnosti, osobní vlastnosti a modely chování v různých situacích. Součástí přijímacího procesu jsou psychologické i fyzické testy a ověření zdravotní, osobnostní a bezpečnostní způsobilosti.

Uchazeč si musí být vědom, že práce v BIS je službou demokracii, bezpečnosti a zájmům České republiky. Úvodem svého rozhodování by si měl také položit otázku, zda uznává potřebu existence tajné služby ve svobodné, demokratické společnosti a je ochoten a schopen se s ní identifikovat. Potlačit bude muset přirozenou touhu po veřejném uznání či satisfakci a podřídit ji důvěrnosti a mlčenlivosti. Přijmout musí i nepsanou zásadu, že Služba má z bezpečnostních důvodů právo přiměřeně nahlížet do jeho soukromého života.

Vítáme jak zájemce o operativní práci v terénu, tak zájemce o analytickou činnost. Zpravodajský důstojník musí být zvídavý, emocionálně stabilní a trpělivý, schopný podřídit se autoritě a týmu. Musí umět rychle se rozhodovat a mít výborné komunikační dovednosti. Nikdy nesmí být impulzivní, agresivní, nenávistný a výstřední v chování.