O lékařské etice, víře v Boha, v očkování a víře v sebe…

Motto:

Etika směřuje k dobru o sobě, které nikdy není jednou provždy dáno, ale je třeba je neustále hledat. Petr Příhoda: Etika – morálka – právo.

Hromadným mailům se vyhýbám. Výjimka potvrzuje pravidlo. Mě neznámá paní Jana Hrůzová mě přiřadila do korespondence s respektovaným přednostou ústavu lékařské etiky a římskokatolickým knězem Mgr. et Mgr. Markem „Orko“ Váchou, Ph.D. Pan magistr vyzval v rozhovoru pro český rozhlas k očkování proti covid. Výzvu pak zopakoval na svých blozích:

https://blog.aktualne.cz/blogy/marek-vacha.php?itemid=40446 https://blog.aktualne.cz/blogy/marek-vacha.php?itemid=40555

S panem magistrem Váchou a paní Hrůzovou jsme si vyměnili pár mailů. Zveřejňuji s laskavým svolením paní Hrůzové, korespondenci s mgr. Váchou za privátní nepovažuji, neb jsem se na něj obrátil oficiálně, jako lékař na přednostu ústavu lékařské etiky.

J. Hrůzová, mgr. Váchovi (a J. Hnízdilovi):

Milý pane Marku Vácho,
dlouho jsem Vaší velkou ctitelkou. Včerejší Vaše vystoupení na PLUSu je pro mě, jako byste mi plivl do tváře. Kde je Vaše etika, kde zůstala biologie? Kde je Váš zdravý rozum? Jak je možné, že papouškujete ta čísla o 30 000 mrtvých v Česku a milionech mrtvých ve světě, kteří zemřeli na koronavirus???? Přece víte, že většina zemřela na jejich onemocnění s covidem! A ještě následkem děsného strachu! V tomto smyslu jsem měla konflikt už s ředitelem Proglasu Martinem Holíkem, když na začátku roku jednu půlnoční modlitbu věnoval těm tisícům mrtvých na covid. Jako by těch 36 000(?) mrtvých s rakovinou (a ostatní) si takovou modlitbu nezasloužili. Navíc tehdy vyčíslil, že to je každý 40 000 český občan! Myslela jsem tehdy, že mě konečně opravdu skolí ten můj vytoužený infarkt. Nesleduji televizi, ale celou dobu postrádám kvalifikovanou debatu o problému koronavirus – co to vlastně je!! Pravda, bude mi 84 let a už celá léta mám jediné přání umřít brzy a rychle. Nebojím se smrti. Stále se modlím o zdravý rozum pro sebe a zejména pro ty, kteří mají vliv a moc nejen u nás, ale i v celém světě. Každou modlitbu končím prosbou BUĎ VŮLE TVÁ. Napadlo mě, není Boží vůlí pročistit lidstvo? Mám krásná pravnoučátka, o které se bojím, do jakého světa to rostou! Přeji Vám požehnané dny, moudrost a radost z Vaší služby i ze života.
Jana Hrůzová, Rajhrad, 28. 7. 2021

mgr. Vácha, J. Hrůzové

Hezké odpoledne,
úplně nevím, proč mluvíte o plivnutí do tváře, v každém případě ale děkuji za dopis. Jednejte, jak uznáte za vhodné.
S mnoha pozdravy. Marek Vácha, 28. 7. 2021

J. Hrůzová, mgr. Váchovi

Milý pane Vácho,
Máte pravdu, beru Vás příliš osobně, protože člověk se nerad mýlí. A já jsem vždy věřila každému Vašemu slovu. Přečetla jsem si Vaše dovysvětlení, stále tomu nerozumím. Ale mám velkou prosbu. Vyslechněte si rozhovor s Dr. Pekovou a prolistujte aspoň zběžně knihu. Korona – falošný poplach? – Sucharit Bhakdi, Karina Reiss. Oblíbila jsem si slogan PRAVDA JE DCEROU ČASU. A já pevně věřím, že zvítězí. Ještě jednou přeji hodně radosti a Boží požehnání.
Jana Hrůzová, 28. 7. 2021

J. Hnízdil, J. Hrůzové

Vážená a milá paní Jano,
vnímám a cítím to jako Vy.
Děkuji. Srdečně zdraví. Jan Hnízdil, 28. 7. 2021

J. Hnízdil, mgr. Váchovi

Vážený pane magistře,
kromě neformální mailové komunikace, do níž mne iniciativně zařadila paní Hrůzová, si dovoluji se na Vás obrátit jako lékař na přednostu ústavu lékařské etiky s prosbou o vyjádření k mému podnětu (na který zatím ČLK nereagovala): https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=40344
Připomínám, že mi nejde o diskuzi, týkající se bezpečnosti či účinnosti vakcíny, nýbrž o způsoby její propagace a aplikace (očkování na nádraží, s loterií o tenisky či mobil, příslib dvou dnů dovolené apod…)
Děkuji. V úctě. Jan Hnízdil, 29. 7. 2021

Mgr. Vácha, J. Hnízdilovi

Hezké odpoledne,
jsme Ústav etiky, náplní naší práce je výuka studentů a bádání. Jak jistě víte.
S mnoha pozdravy
Marek Vácha, 30. 7. 2021

J. Hnízdil, mgr. Váchovi

Vážený pane magistře,
děkuji za informaci, je mi známo. Jen mě napadlo, že by očkování na nádraží, spojené s loterií o tenisky nebo mobil, mohlo být zajímavým tématem pro výuku studentů a bádání v oblasti lékařské etiky.
V úctě. MUDr. Jan Hnízdil, 30. 7. 2021

Mgr. Vácha, J. Hnízdilovi

Hezké ráno,
moc se omlouvám a nezlobte se, v případě potřeby konzultujte prosím paní Hrůzovou, která komunikaci vyvolala.
S mnoha pozdravy. Marek Vácha, 30. 7. 2021

J. Hrůzová, J. Hnízdilovi

Milý pane doktore, máte pravdu, pro mě je to obrovské zklamání. Do svého vysokého věku jsem se nenaučila mávnout nad tím rukou. Páter Vácha zřejmě káže vodu, pije víno. Mám ještě prosbu. Jsem občansky neposlušná téměř od samého začátku. Jak ale zapůsobit na přátele, kteří nadávají, sakrují, ale srazí kufry, protože chtějí žít a nechce se jim do hádek a dohadování. A ještě – jak vidíte volby, vždyť všichni kromě VOLNÉHO BLOKU šlapou covidovou brázdu, ale k Volnému se nechci přidat!
Srdečně zdravím. Jana, 30. 7. 2021

J. Hnízdil, J. Hrůzové

Vážená a milá paní Jano,
sdílím Vaše obavy i zklamání. K páteru Váchovi jsem též vždy vzhlížel s úctou. Stejně jako Vy jsem od počátku koronahysterie občansky neposlušný, trápí mě rozpad přátelských vztahů. Nechci volit Volného ani Okamuru. Na politické scéně nevidím nikoho, kdy by nešlapal kovidovou brázdu. Nemyslím si, že by bylo Boží vůlí pročistit lidstvo. Naše civilizace dosáhla takového technologického rozvoje, že je schopna se zničit sama. Realizace se ujali bezcitní, draví a bezohlední psychopati v čele států a globálních korporací. Strach, který šíří, je projekcí jejich vlastního strachu. Hrajíce si na Boha genovou vakcínou troufale zasahují do samotné podstaty lidství. Teď dokonce prosazují očkování dětí. S možnými riziky si hlavu nelámou. Sami děti většinou nemají, nebo tyto trpí duševními nemocemi, nebo byly rodiči deportovány na Krym.

Covid není medicínský problém. Je to problém mocensko – politicko – ekonomický. Je to test inteligence, osobní zodpovědnosti, psychické odolnosti a etiky. Nemocní mocní zkoušejí, co všechno si necháme líbit, kam až mohou zajít. Chtějí nás prostřednictvím médií ovládnout, zotročit, zmanipulovat. Udusit v respirátorech, utestovat nesmyslnými testy, uočkovat nevyzkoušenou vakcínou. Nemocní mocní nejsou u moci náhodou. Byli zvolení většinovou společností, v řádných volbách. Až budeme hledat viníka za současný stav, nemusíme chodit daleko. Stačí se podívat do zrcadla.

Etická komise lékařské komory mlčí. Přednosta ústavu lékařské etiky mgr. Vácha mě odkázal na Vás. Papež Francesco Bergolio při návštěvě Slovenska požehná jen očkovaným. Hlava katolické církve už není Otcem všech věřících, ale jen vyvolených, kteří věří očkování, kterému on (stejně jako páter Vácha) zřejmě věří. Nechci se rozepisovat o tom, že vakcína není ověřená, že nikdo nenese zodpovědnost za nežádoucí účinky, že jsou kritické názory tvrdě potlačovány, že je srovnávání s vakcínami proti záškrtu, tetanu nebo černému kašli zcela nepatřičné. Mediální tlak, šíření strachu a hrozeb, očkování na nádražích a v obchodních domech, věcné ceny, zvýhodňování očkovaných (třeba volným přístupem ke Svatému otci) samo o sobě vyvolává pochybnosti o vakcinaci jako takové.

Nespasí nás páter Vácha ani Svatý otec Francesco. Nespasí nás vakcína. To by bylo moc snadné (navíc to nápadně připomíná kupčení s odpustky). Uzdravit a spasit se můžeme jen sami. Každý musíme převzít svůj díl zodpovědnosti, odmítnout šílená a medicínsky nezdůvodněná vládní nařízení (i za cenu osobního rizika), bránit naše děti. Víru, dobro a Boha nehledejme kolem sebe, ale v sobě, ve vztazích rodiny a přátel, v přirozeném a pokorném způsobu života. Nebojujeme se smrtícím virem. Bojujeme s vlastní leností, hloupostí, nezodpovědností a nemravností. Pravda je dcerou času.
V úctě a srdečně. Váš stále ještě věřící (nevěřící) Jan Hnízdil, 16. 8. 2021