Na komunistický převrat v únoru 1948 Češi nikdy nezapomenou, ale jedna historická událost, která komunistům připravila půdu, se pohodlně přehlíží. Zachycuje ji mimo jiné zajímavý ruský film s názvem „Admirál“ z roku 2008. Film občas bývá přirovnáván k „Doktoru Živagovi“, protože oba vyprávějí milostný příběh na pozadí I. sv. války a Říjnové revoluce. „Admirál“ je o viceadmirálu Alexandru Kolčakovi z Ruského carského námořnictva, který se stane nejvyšším vůdcem a velícím důstojníkem celé Bílé armády v občanské válce proti bolševikům. 


Larovskou postavou je ve filmu Anna Timiryová, manželka jednoho z Kolčakových podřízených. Ta se do Kolčaka zamiluje, začne s ním nesezdaná žít a následně trvá na tom, aby ji spolu s ním zatkli, když ho nakonec v lednu 1920 zajme Rudá armáda.

Teď ta opravdu zajímavá část – jak historicky, tak ve filmu. Kolčak je zatčen a postaven před popravčí četu, poté co ho českoslovenští legionáři v rámci dohody s bolševiky předají levicovým eserům (ti tehdy byli součástí Rudé armády). Legie nejdříve bojovaly na straně Bílých a ovládly část Transsibiřské magistrály. Československé jednotky Kolčakovi zaručily bezpečný průjezd mezi Omskem a Irkutskem, ale pak se rozhodly, že ho výměnou za vlastní bezpečnou cestu domů vydají. Bílí by válku nejspíš stejně nemohli vyhrát, ale toto je jednou provždy poškodilo.

Roli československých legií v Říjnové revoluci léta snižovali českoslovenští komunisté, protože legionáři bojovali na straně Bílých. Teď se jejich úloha bagatelizuje částečně z toho důvodu, že se legie spřáhly s bolševiky.

Erik Best

[/quote]

  • Další články autora jsou k dispozici  ZDE.
  • Článek původně vyšel v anglickém znění v placeném zpravodaji Friday Edition. Pro bezplatný odběr Final Wordu v češtině emailem vyplňte prosím svoji adresu ZDE .