Černé skládky jsou dlouhodobým nešvarem, který trápí nejen řadu měst a obcí, majitele lesů, silničáře, správce povodí, chráněných území… ale především všechny, kterým není jejich okolí lhostejné. Již přes rok probíhá u nás mapování černých skládek prostřednictvím projektu www.ZmapujTo.cz, díky němuž bylo nahlášeno a do mapy zaneseno téměř 2 000 černých skládek, od malých „nepořádků“ až po skládky obřích rozměrů, mnohdy obsahující i nebezpečné odpady, ohrožující zdroje pitné vody i zdraví lidí a zvířat. Skládku lze nahlásit velmi rychle a jednoduše pomocí mobilní aplikace pro „chytré“ telefony, případně je to možné i prostřednictvím interaktivního webového formuláře.


„Po více než roce mapování černých skládek uzrál čas posunout se dále a s nasbíranými daty nějak smysluplně naložit. Vznikla tak myšlenka celostátní úklidové akce pod názvem "Ukliďme Česko" – sdělil nám jeden z autorů projektu RNDr. Miroslav Kubásek.

Z tohoto důvodu bylo na jaře letošního roku založeno občanské sdružení Ekosmák, jehož cílem je uspořádat v květnu roku příštího jednorázovou úklidovou akci podle vzoru celosvětové iniciativy Let´s Do It (Jdeme na to), díky které již proběhly obdobné úklidové dny ve více než 100 zemích světa a zúčastnilo se jich přes 8,5 milionu dobrovolníků. „Naším velkým vzorem je Slovinsko, kde se v loňském roce podařilo organizátorům zapojit do úklidu země přes 400 000 dobrovolníků. Nemáme hned při pořádání prvního ročníku tak vysoké ambice, nicméně rádi bychom založili tradici každoročních úklidů, díky nimž by se nám podařilo naši zemi postupně vyčistit od nejhoršího nepořádku“, sdělil nám další s organizátorů akce Radek Janoušek.

Cílem organizátorů akce je však nejen uklidit naše okolí a ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce ale v neposlední řadě také mediálně zviditelnit dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek a přispět tím k prevenci jejich vzniku. Černé skládky totiž v drtivé většině případů vznikají zbytečně z neznalosti občanů, kteří by odpady mohli bezplatně odevzdat do sběrného dvora, či využít míst zpětného odběru, kam to obvykle mají blíže, než kdyby vozili odpady do přírody.

„Pro úspěšnou realizaci úklidové akce hledáme v současné době místní organizátory, dobrovolníky, sponzory, mediální partnery, zkrátka všechny, které myšlenka "Ukliďme Česko" oslovila a chtějí se do realizace projektu aktivně zapojit, nebo jej finančně či materiálově podpořit. Podrobnější informace a možnosti zapojení naleznete na webu akce www.UklidmeCesko.cz Bez Vás Česko neuklidíme!“ vyzývají organizátoři.