Velvyslanectví Syrské arabské republiky v Praze si dovoluje informovat o faktech stupňování teroristických útoků v Sýrii, zejména proti obydleným křesťanským čtvrtím v Sýrii. [quote align="center" color="#999999"] Sýrie, země proroků a svatých a kolébka nebeských poselství, je vystavena barbarským útokům od radikálních takfiristických teroristických ozbrojených skupin s cílem zasáhnout přítomnost a budoucnost a její civilizační a historické bohatství ve snaze zničit vše co Sýrie reprezentuje jako symbol lásky, míru a společného soužití mezi všemi svými občany.


Tyto ozbrojené teroristické skupiny nacházejí podporu u radikálních islámských kazatelů, kteří jsou daleko od tolerantních principů islámu a těží z podpory států jako je Katar a Saudská Arábie.

Teroristické organizace spojené ideologicky a organizačně s Al Kajdou útočí na syrský stát a syrský lid sebevražednými teroristickými výbuchy, necílenými střelami a minometnými granáty v pokojných čtvrtích. V důsledku toho je každý den mnoho obětí mezi civilisty.

  • V posledních měsících se radikální ozbrojené teroristické skupiny aktivně zapojily do plánu, který je zaměřený proti křesťanům v Sýrii. Cíleně odstřelují minometnými granáty denně a s hustou frekvencí domy, školy, kostely ve čtvrtích, kde bydlí syrští křesťané, obzvláště v Damašku a Aleppu.
  • Zároveň s těmito útoky dochází k útokům na vesnice v oblasti Damašek venkov a Homs venkov, kde je převážná část občanů křesťanského vyznání. Jsou zde vykrádány a ničeny jejich domy a kostely, jak se již stalo v Maalule, Sadadu a Der Atihe.
  • Cílem zmíněného plánu je vyvolat strach mezi křesťany a donutit je k odchodu ze své vlasti a migraci v rámci širokého plánu zaměřeného na vymýcení křesťanů z Orientu.
  • Velké pochyby vyvolává pokrytectví některých západních států, které se podílejí na prolití syrské krve a které údajně hájí zájmy syrského lidu a zároveň poskytují finanční, logistickou a vojenskou podporu ozbrojeným teroristickým skupinám, aby mohly pokračovat ve svých útocích proti syrskému lidu a zároveň usnadňují migraci křesťanů ze Sýrie ve snaze pokračovat v plánu, který začal v Iráku.
  • Boj s terorismem, který zasahuje syrské občany je nejdůležitějším faktorem k úspěchu jakéhokoliv řešení syrské krize a aby politický proces byl důvěryhodný v očích syrského lidu. Zastavení násilí a teroru vyžaduje přerušení logistické, finanční a vojenské podpory poskytnuté od států jako je Katar, Turecko, Francie, USA a další státy.
  • Syrský stát má velký zájem plnit svou ústavní úlohu v ochraně svých občanů jak křesťanského tak muslimského vyznání před terorismem páchaným ozbrojenými teroristickými skupinami.
  • Národní dialog mezi Syřany pod syrským vedením bez vnějšího vměšování je zárukou, aby syrský lid rozhodl o budoucnosti své země a zvolil si své vedení ve svobodných volbách.
  • Vycházejíce z tohoto přesvědčení, vyjádřila syrská vláda opakovaně svou připravenost účastnit se konference v Ženevě a podílet se na jejím úspěšném průběhu, který spočívá v respektování voleb syrského lidu.
  • Je nutno se postavit plánům, které mají za cíl vyprázdnit Orient od křesťanů, v jejichž důsledku vzniká velké nebezpečí v národní jednotě a stabilitě řady států v oblasti.
  • Jedinou cestou k zachování plurality, která byla vždy silnou charakteristikou syrské civilizace, je čelit radikální ideologii a vyvíjení tlaku na státy, které podporují ozbrojené teroristické skupiny.[/quote]