Češi se nechali zmanipulovat a uvěřili, že mají možnost v přímé volbě ovlivnit chod své země. Část populace propadla v posledních týdnech hysterii a vlivem nevídané mediální masáže se postupně rozdělila na dva fanatické tábory. I jinak rozumní lidé pak říkali věci, nad kterými zůstává rozum stát. „Volím Karla Schwarzenberga, protože je šlechtic. Ti ostatní kandidáti jsou jen potomci nevolníků, lidí, kteří mají zbabělou povahu, řekl například režisér Jiří Menzel ve spotu pro www.volimkarla.cz. A vykoledoval si tím žalobu.

Vítěz voleb za svou kampaň oficiálně utratil padesát, ve skutečnosti ale nepochybně mnohem více milionů a daňové poplatníky jeho volba přijde celkem na tři čtvrtě miliardy. Utratili je za dojem, že si poprvé od vzniku republiky zvolí svého prezidenta sami. Přitom všichni občanští kandidáti vypadli přirozeně už v prvním kole. Dnes ve 14 hodin se tedy uzavřely volební místnosti a tady je: historicky první prezident zvolený v přímé volbě těsnou nadpoloviční většinou.

Velmi brzy (dřív než si myslíte) budou Češi volit prezidenta znovu a jsou jen tři podmínky, které občan České republiky musí splnit, aby se stal prezidentem. Jsou to ale zároveň nezbytné předpoklady, bez jejichž splnění alespoň v minimálné míře už občan nesežene ani běžnou práci. Co tedy musíte mít?

Tři věci, které musíte mít, abyste se stali českým prezidentem

1. Kontakty – V České republice se nedostanete nikam, když nemáte kontakty. Je to pozůstatek z komunistické éry, kdy jste mandarinky dostali jen pod pultem a pro maso do guláše se chodilo k řezníkovi zadem.

2. Peníze – Bez ohledu na to, jak moc jde česká ekonomika zrovna ke dnu, jenom vaše osobní finanční situace rozhoduje o tom, jestli půjdete nahoru nebo dolů. Čím více máte, tím více vám dají vydělat a naopak, čím méně jste ekonomicky zajištění, tím více vás systém ještě odrbe.

3. Příslušnost ke straně (vždy k té, která je na vzestupu) – Bez členství ve straně se před rokem 1989 neobešel nikdo, kdo chtěl něčeho v životě dosáhnout a tak to i zůstalo.

Šlechtický titul jako bonus. Není to nezbytná podmínka, ale poslouží skvěle, pokud míříte opravdu vysoko. Jak se ale ukázalo, ani titul otevřít dveře k Hradu nedokáže a jako občan České republiky navíc ani nemáte šanci ho získat. Nedá se koupit na plzeňských právech a zasloužit si ho na křížových výpravách už asi nestihnete.

A nebo vám stačí skutečná, tedy přímá demokracie. Její podmínkou je zavedení obecného referenda a přímá volba zastupitelů na všech úrovních. Až potom můžete dostat prezidenta, který bude skutečně zastupovat zájmy České republiky a občanů, nikoliv zájmy své a úzké skupinky vlivných byznysmenů a vlastníků všeho na Zemi i ve vesmíru.

Prozatímní exilová vláda gratuluje Miloši Zemanovi k vítězství ve volbách, nicméně nehodlá se smířit s „menším zlem“ a trvá na tom, že politika a politikaření jsou dvě rozdílné věci a že občané si zaslouží víc.

Češi zvolili menší zlo, čeho se báli a co jim ve skutečnosti hrozilo?

Předseda pravicové konzervativní strany TOP09, ministr zahraničí a první vicepremiér vlády Petra Nečase a čerstvě poražený kandidát na prezidenta České republiky: Karel kníže ze Schwarzenbergu, vévoda krumlovský, hrabě ze Sulzu a landkrabě klettgavský, nositel Velkokříže a čestný a oddaný rytíř Suverénního Řádu maltézských rytířů a nositel Řádu zlatého rouna, trvale bytem na zámku Dřevíč v obci Sýkořice v okrese Rakovník. Původním povoláním lesník. Vedle českého má i švýcarské občanství. Pobývá často ve Švýcarsku, na zámku Obermurau v rakouském Štýrsku, na rodovém zámku Schwarzenberg v bavorském Scheinfeldu, nebo v paláci na vídeňském Schwarzenberském náměstí.

Pomiňme směšné výhrady některých voličů, kteří mu vytýkali špatnou výslovnost či stáří a podívejme se, co Čechům reálně hrozilo. Že totiž jejich prezidentem bude muž, který:

– má za manželku rakouskou hraběnku. Jejich tři děti jsou dnes v dospělém věku a vedou běžný život evropské aristokracie. Rodina v Česku nežije, neumí česky a o politický a kulturní život v České republice se nezajímá.

– byl v roce 1960, už jako dospělý, adoptován svým v Rakousku žijícím strýcem Jindřichem do hlubocko-krumlovské větve Schwarzenbergů a stal se hlavním představitelem rodu. Z chudého šlechtice se tak stal zámožným mužem, když o dvacet let později dědil majetek v Rakousku, v Česku se zase po roce 1989 přihlásil k biologické orlické větvi, kterou předtím opustil, protože se zde nabízely pro změnu miliardové restituce. Podle českého práva ale neměl na restituce nárok. České právo totiž říká, že dědická práva po biologických rodičích adopcí zanikají. Soudil se a podařilo se mu prosadit, že bylo u českého soudu upřednostněno rakouské právo, které je umožňuje.

– se svými společníky koupil v privatizaci karlovarskou Becherovku. Třebaže jejich nabídka nebyla nejvyšší, vláda jim Becherovku přiklepla. Před privatizací měla Becherovka roční zisk přes 100 mil Kč. Po privatizaci se dostala do stejně velké ztráty. Podobně špatným hospodářem byl při řízení Nadace Bohemiae, která skončila v konkurzu s několikamilionovými dluhy.

– žádal a dostal od českého státu několik milionů dotace na opravy svých rybníků, nesplnil podmínky, ale částku vracet nemusel. Ministrem financí této vlády byl Miroslav Kalousek, který mu dotaci nechal a pouze vyměřil pokutu 60 tisíc korun.

– slíbil, že naplní heslo „Pravda vítězí“ a že bude strážcem ústavy a zastáncem všech chudých a znevýhodněných. V pozici 1. místopředsedy současné vlády však po tři roky hlasoval pro druhý pilíř důchodové reformy, pro daňové reformy, pro opakované zvyšování DPH, pro likvidační reformy zdravotnictví, pro zavedení a užívání ponižující S-karty, pro reformy školství, pro takzvané církevní restituce, pro snižování valorizace důchodů…, tedy pro rozkrádání státu ve velkém a pro ožebračování občanů, zejména právě těch nemohoucích a potřebných.

– byl u toho, když tehdejší ministr práce a sociálních věcí a jeho kolega z TOP 09 Jaromír Drábek zavedl „Veřejnou službu“ pro nezaměstnané. Jednalo o povinnost osob, které byly v evidenci Úřadu práce déle než dva měsíce, vykonávat bez nároku na odměnu práce pro obec. Nedobrovolně a pod pohrůžkou vyřazení z evidence a ztráty zabezpečení v nezaměstnanosti. Až Ústavní soud musel rozhodnout o jejím zrušení a přirovnal ji k nuceným pracím porušujícím několik základních lidských práv. „Zákon v tomto směru vytváří jejím vykonavatelům Veřejné služby horší podmínky než odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody, u nichž je v případě jejich zařazení k výkonu práce nárok na odměnu naopak garantován,“ uvedli soudci.

– podepsal s americkou ministryní Riceovou smlouvu o umístění radaru v Brdech. Prosazováním radaru postupoval proti občanským iniciativám, brdským starostům a naprosté většině obyvatel České republiky.

– popřel existenci Helsinských dohod, které garantují hranice všech států v Evropě. Na jeho návrh uznala v dubnu 2008 česká vláda nezávislost Kosova, svévolně vyhlášeného kosovsko-albánského státu na území Srbska.

– sehrál zásadní roli v omluvě sudetským Němcům a ve vyjednávání s nimi. Navrhl dokonce úplné navrácení majetku i návrat samotných sudetských Němců. Benešovy dekrety, které se týkají odsunu Němců po válce, podle jeho názoru již dvě desetiletí neplatí.

– je členem skupiny Bilderberg. Činnost této celosvětové organizace stojící mimo demokraticky volené struktury a je obestřena tajemstvím. Spekuluje se, že je to skupina lidí, která usiluje o ovládnutí světa a vybudování nového světového řádu, ve kterém se veškerá moc soustředí do rukou několika málo vyvolených a ze zbytku světové populace pak budou v zásadě otroci.

O svobodných volbách, o budoucnosti České republiky a o tom, co může každý jeden z občanů pro změnu k lepšímu udělat, lze už nyní diskutovat na podpůrném webu prozatímní vlády exiloveforum.cz.

Zdroj: exilovenoviny.cz

]]>