Agentura EXANPRO zveřejnila již několik produktů, jež se vztahovaly ke zpravodajskému pochybení České televize. Avšak vzhledem ke stále se prohlubující nespolehlivosti a zvyšující se závažnosti jednotlivých pochybení v mediálním zpravodajství veřejnoprávní České televize (ČT) jsme se rozhodli vytvořit seriál případů ČT, kdy její pracovníci šířili dezinformace, zamlčovali fakta, snažili se o manipulaci diváků, vyhnuli se pokládání relevantních otázek, vystupovali předpojatě a předkládali informace s výraznými odbornými nepřesnostmi a chybami.


Účinkujícími jsou sami pracovníci ČT, tudíž bychom mohli říci, že je to seriál přímo z produkce České televize, avšak s tím rozdílem, že jeho jednotlivé případy analyticky rozebereme a poukážeme na závadnost jednotlivého obsahu (v některých případech je pochybení zřejmé a rozpoznatelné i bez doplňující analýzy a vysvětlení). Předmětem všech případů jsou tedy ta pochybení, jež byla spáchána pracovníky ČT (reportéři, moderátoři a další) a nikoli pozvanými politiky a dalšími hosty. Pochybení pozvaných hostů jsou předmětem samostatných produktů.

V předkládaném seriálu o pochybeních ČT se jedná o shrnutí jak starších, tak novějších záležitostí. Jednotlivé případy nejsou chronologicky uspořádány, ale jsou vždy doplněny o název pořadu a přesné datum jeho vysílání, tudíž je možné dohledat pravdivost každého případu o pochybení České televize. Neprovádíme trvalé monitorování zpravodajského vysílání České televize, a proto jsou publikované případy o pochybeních ČT jen částečnou ukázkou neprofesionální práce zaměstnanců České televize.

PŘÍPAD 1 (dezinterpretace)

Začínáme případem, jenž je svým způsobem „úsměvný“ a patří do kategorie „nechtěných“ významových dezinterpretací. Případ je staršího data, ale pro svoji aktuálnost v komentování událostí spojených s terorismem a teroristickými útoky poskytuje stále platné ponaučení. Ponaučení je navíc stále platné i proto, že níže uvedená zvláštní nepřesnost je dosud na webu České televize, o kterém vedení ČT tvrdí, že je nejdůvěryhodnějším zpravodajským webem v ČR.


Dne 20. září 2013 se na obrazovkách Česká televize v pořadu „Studio ČT24“ objevila věta: „Nácvik útoku teroristů na pražský maraton.“ Při pohledu na obrazovku (viz obrázek vlevo) by si divák mohl myslet, že si snad příslušníci teroristické skupiny oficiálně nacvičují útok na plánovaný maraton, anebo že snad dokonce sami záchranáři, neb je tam titulek „CVIČENÍ ZÁCHRANÁŘŮ", trénují teroristický útok. Jenže pracovníkům ČT zřejmě jejich chyba nijak zvláštní nepřipadala, neboť do přehledu v programu ČT i do popisku pořadu (viz obrázky níže) uvedli větu sice s pozměněnými slovy, ale s naprosto stejným významem: „Nácvik teroristického útoku na Pražský maraton.“

(Pomíjíme gramatickou nepřesnost v sousloví „pražský maraton“, kdy zaměstnanci ČT používají jednou malé a jindy velké počáteční písmeno ve slově „pražský“.)


Je pochopitelné, že věta měla znít následovně: „Nácvik reakce na teroristický útok na pražský maraton.“ Avšak otázkou zůstává, proč je tato podivná nepřesnost dodnes na webu ČT (proč nikdo neuznal za vhodné tento nesmysl opravit). Odvysílání události trvalo nějakou dobu, ale nikdo z České televize si chyby nevšiml. Nikdo si toho nevšiml ani při tvorbě textu pro web ČT, a tak je tam tato známka odborné (ne)způsobilosti pracovníků ČT k vidění doposud.

Zdroj:  exanpro.cz