Kanaďané, kteří se neprohlašují ani za muže ani za ženy se mohou identifikovat ve svých dokladech s pohlavím „X“. Tento krok ministerstva imigrace, uprchlíků a občanství je zamýšlen na „podporu práv LGBTQ2“ a k dalšímu prosazování „agendy kanadské vlády genderové rovnosti, diverzity a inkluze.“ „‚X‘ ulehčí lidem, kteří se neidentifikují ani ženským (‚F‘) ani s mužským (‚M‘) pohlavím, aby získali pas a další vládou vydávané dokumenty, které budou lépe odrážet jejich genderovou identitu,“ píše se ve vládním prohlášení.


Ministr imigrace Ahmed Hussein řekl, že zavádí změny, aby se všichni Kanaďané mohli „cítit v bezpečí“ a „žít podle své genderové identity a projevovat své pohlaví podle vlastní volby.“

„Zavedením pohlaví ‚X‘ určeného v naší vládou vydávaných dokumentech přistupujeme k důležitému kroku vedoucímu k pokroku v rovnosti všech Kanaďanů,“ dodal Hussein.

„X“ bude na pasech k dispozici od 31. srpna.

K dalším zemím, které umožňují třetí „nespecifikovanou“ genderovou kategorii patří Austrálie, Dánsko, Německo a Nový Zéland.

V dubnu britská skupina LBGT aktivismu Stonewall vyzvala k gender-neutrální volbě „X“ na britských pasech s tvrzením, že transsexuálové se „bojí cestovat do zahraničí z obav před vtíravými otázkami nebo potížemi při pasové kontrole.“

Kanaďané mohou za kritiku transsexuální „gender-fluidní ideologie“ jít na dva roky do vězení.


V červnu kanadská provincie Ontario schválila legislativu, která vládě umožňuje, aby odebírala děti těm rodinám, které odmítnou akceptovat „sexuální čili genderovou identitu“, k níž se dítě rozhodne, nebo jeho „genderové sebevyjádření“.

Zákon 89 „O podpoře dětí, mládeže a rodin 2017“ byl schválen 1. června 63 hlasy ku 23.

Ministr služeb pro děti a mládež Michael Coteus, který tento zákon navrhl, letos prohlásil, že pochybení rodičů, kteří neuznají vlastní genderovou sebe-identifikaci dítěte a nepodporují ji, je formou „týrání dětí“ a za takovýchto okolností by se dítě mělo jeho rodičům odebrat a umístit pod „ochranu, kde se takovéto týrání zastaví.“

Ve stejný měsíc došlo k prvnímu případu svého druhu v této zemi, kdy byla miminku v Britské Kolumbii vydána zdravotní karta s písmenem „U“, jakožto označením pohlaví. „Rodič“ tohoto dítěte – transsexuální čili transgenderové člověko Kori Doty rovněž podalo požadavek vládě, aby jeho dítěti vynechali pohlaví v rodném listě.

Zdroj: breitbart.com