Britský The Guardian podepsaný článek bývalého amerického ministra práce, profesora vztahů s veřejností Kalifornské univerzity v Berkeley, Roberta Reicha. (Foto: Flickr)

Podle článku nepochází největší nebezpečí pro USA z Číny, ale je zevnitř. Reich nejdříve citoval případy Sovětského svazu a Japonska, poukázal na to, že Spojené státy stále měly v různém období zájem o „výrobu“ nepřátel.

V článku se uvádí, že Spojené státy po druhé světové válce soutěžily v mnoha oblastech s bývalým Sovětským svazem, poté se spolu s rozpadem bývalého Sovětského svazu a vzestupem Japonska objevila ve Spojených státech vlna „démonizující“ Japonsko.

Článek pak poukázal na to, že ačkoli je v současnosti mezi Čínou a Spojenými státy geopolitická konkurence, americké podniky a investoři tiše vydělávají obrovské zisky prostřednictvím založení továren v Číně a prodeje technologií svým „partnerům“ v Číně. Americké banky a rizikoví kapitalisté jsou také zaneprázdněni obchodem v Číně.

Podle článku, největší nebezpečí pro Spojené státy nepochází z Číny, ale je to vlastní americká „tendence přibližování se k primitivnímu fašismu“.

Reich naléhal na to, že by Spojené státy neměly nadměrně démonizovat Čínu, protože to způsobí novou svéhlavost Spojených států, a taková svéhlavost dále překroutí prioritní věci Spojených států a vyprovokuje nativismus a xenofobii.

Tato řada činů konečně vede k velkým vojenským výdajům, ale ne k investicím do veřejného školství, infrastruktury, základního výzkumu a dalších oblastí, které jsou klíčové pro budoucí prosperitu a bezpečnost Spojených států.

Na závěr autor uvádí, že americká ekonomika a kultura se rychle integrují s ekonomikou a kulturou ostatních zemí světa, pro takové stále diverzifikovanější Spojené státy je klíčová otázka, zda dokážou znovu objevit svou vlastní americkou identitu a sdílenou odpovědnost.

Zdroj: theguardian.com