Japonské rozhodnutí vypustit radioaktivní odpadní vodu z poškozených fukušimských jaderných reaktorů narazilo na rozhodné odsuzování ze zemí, které tím mohou být postiženy, zvláště těch, které jsou v bezprostředním okolí očekávaného vypouštění. (Foto: Flickr)

Jak Čína, tak Jižní Korea vyjádřily z navrženého vypouštění značné obavy. Avšak Spojené státy, které předstírají, že jsou velkým ochráncem globálního životního prostředí, nejenže se to zdráhají kritizovat, nýbrž ve skutečnosti plány Japonska schvalují a pochválily ho i za „transparentnost!“

USA spolu s jejich spojenci ze skupiny pěti očí vehementně Čínu odsoudily za její údajnou nízkou transparentnost ohledně její počáteční reakce na pandemii COVID-19. Ti volali po mezinárodním vyšetřování původu pandemie s nepřímými poukazy na vinu Číny za tuto pandemii v politické hře jejího zostouzení, která probíhala v rozporu s potřebou objektivního vědeckého vyšetřování jejího původu, kterému Čína sama nijak nebránila.

Když šlo ale o Japonsko, tj. o zemi, kterou USA chtějí zařadit do své proti-čínské vendety, tak si hrají na nezúčastněné. Japonsko v přijímáních svých rozhodnutí nijak transparentní ale nebylo. Vypuštění radioaktivní vody, ať už se k němu přistupuje jakkoliv, není záležitostí, která se týká jen Japonska. Jeho sousedé a další zainteresovaní v mezinárodní komunitě, včetně odpovídajících ekologických skupin, by měli být do úvah týkajících se plánů na vypouštění té kontaminované vody zahrnuti též.

USA ve svých pokusech vysloužit si od Japonska přízeň nad jeho činností zavírají oči. Tím zase jednou předvádějí své dvojí standardy při jednání s cizími zeměmi, kdy rozlišují mezi přáteli a svévolně určenými nepřáteli. Spojenci USA mají prázdný šek, aby se pouštěli do aktivit, jaké by jakýkoliv objektivní pozorovatel odsoudil, zatímco USA vymýšlí dezinformace, aby útočily na své „nepřátele.“ To je spolehlivě vypozorovaný vzor, který se zas a znova objevuje.

Jako by nestačilo, že USA byly nesmírně nedbalé při odstraňování svého vlastního jaderného odpadu. Během 50. let použily USA Marshallovy ostrovy v Jižním Pacifiku jako testovací základnu pro své jaderné zbraně. Během těchto testů vystavily domorodé ostrovany vysoké úrovni radioaktivního spadu. Vzniklý jaderný odpad se pořád na těchto ostrovech skladuje v nezajištěných skladovacích jamách a představuje pro jejich obyvatele skutečně přítomné nebezpečí.

Americká vláda si nedělá starosti s domorodci nejen v USA, ale ani po světě. A i její japonský protektorát si zjevně dělá málo starostí o zdraví a bezpečnost jak svých vlastních obyvatel, tak i obyvatelstva jiných zemí.

Není však ještě příliš pozdě. Vypouštění se plánuje na rok 2023, je tedy spousta času vyvíjet mezinárodní tlak k přesvědčení Japonska, aby s tím začalo cítit. Jižní Korea vyslovuje své obavy k Mezinárodní agentuře atomové energie (IAEA) a požaduje, aby bezpečnostní záležitosti spojené s vypouštěním fukušimské vody objektivně revidovala mezinárodní komunita.

Také Čína vyjádřila svůj silný nesouhlas s Japonskem navrženým vypuštěním kontaminované odpadní vody. Japonsko tak bylo za své jednostranné rozhodnutí bez řádných konzultací se sousedními zeměmi a s mezinárodní komunitou zostuzeno a vyzváno, aby vzalo v úvahu všechny ostatní možné bezpečnostní metody, které má k dispozici.

Čínské ministerstvo zahraničí prohlásilo japonský návrh za vysoce nezodpovědný s tvrzením, že to „těžce postihne lidské zdraví a bezprostřední zájmy lidí v sousedních zemích.“ Zopakovalo, že předchozí úniky velkých množství radioaktivních materiálů už v minulosti postihly mořské prostředí, bezpečnost potravin a lidské zdraví a ta „zpracovaná“ odpadní voda se musí ještě dočistit, aby se odstranily zbytky radionuklidů.

Tým z Mezinárodní agentury atomové energie (IAEA) důrazně na Japonsko naléhal, aby se k tomu postavilo odpovědně, drželo se vědy, plnilo své mezinárodní závazky a reagovalo na závažné obavy mezinárodní komunity, sousedních zemí i svého vlastního lidu. Mělo by tu záležitost přehodnotit a zdržet se bezohledného vypouštění odpadní vody bez dosažení konsensu se všemi zainteresovaným a s IAEA prostřednictví řádných konzultací.

Bez ohledu na neodpovědný přístup USA má Japonsko pořád dost příležitostí, aby nabralo jiný kurz, který reaguje na námitky a obavy jeho sousedů a mezinárodní komunity.

Dennis Etler