Nemylme se, už jsme ve třetí světové válce. Vznešenější výraz je „Great Reset“ – Světové ekonomické fórum (WEF) tak výmluvně popisuje zdevastovanou celosvětovou ekonomiku, nesčetné bankroty a nezaměstnanost, naprosté utrpení, hladomor, smrt vyhladověním, nemoci a sebevraždy. Stovky milionů lidí již byly postiženy tímto „vedlejším“ poškozením „covidové“ propagandy biologické války, vyvolávající strach, přičemž počet obětí se pohybuje možná již v řádu desítek milionů, ale ve skutečnosti to ještě nelze v tuto chvíli ani posoudit.

Jen v tomto roce trestuhodného šílenství ďábelská elita multi-multimiliardářů tlačila na nás, na prostý lid. Jsme teprve v prvním roce války, která má podle plánu Resetu trvat celé desetiletí 2020-2030. Agenda má být dokončena do roku 2030 – nazývá se také Agenda OSN 2030.

Viz zde.

Světové ekonomické fórum není ve skutečnosti nic jiného, než nevládní organizace, zaregistrovaná na bohatém předměstí Ženevy ve Švýcarsku. Členové jsou však bohužel součástí skupiny zbohatlíků, kteří přišli k penězům nečestným způsobem: vysoce postavení politici, šéfové korporací, bankovní gnómové, umělci a hollywoodské osobnosti – nikdo z nich není představitel s mandátem vládnout světu, jehož by řádně zvolil lid.

Přesto prakticky vládnou světu tím, že kooptují, vyhrožují/vynucují si na celém systému OSN a jeho 193 členských zemích poslušnost. Protože si myslí, že mají všechny peníze na světě, a že si to mohou dovolit. Pochopte, jde o peníze, získané v podvodném systému, který sami navrhli. – Ještě důležitější však je, že my, lidé, jsme jim to dovolili.

Great Reset má tři hlavní cíle, všechny mají stejnou důležitost:

  1. Masivní vylidnění
  2. Přesun všech aktiv ze spodní a střední části nahoru; podle hesla pro masy lidí: „Nebudete vlastnit nic a budete šťastní“. To je závěr dovršení Great Resetu, k němuž dospěl Klaus Schwab.
  3. Úplná digitalizovaná kontrola nad vším – penězi, myslí, osobními záznamy a chováním – kombinace děl Aldouse Huxleyho „Konec civilizace: aneb Překrásný nový svět“ a George Orwella „1984“. Viz zde.

Jak vidíme, Světové ekonomické fórum je zapojeno do všech úrovní pandemie a jejích důsledků, zejména takových, které upřednostňují Great Reset. Jak Klaus Schwab v Great Resetu otevřeně říká, pandemie otevírá „malé okno příležitostí“, během něhož musí být realizovány tyto důsledky (tzn. přetvoření světa). Vše musí jít jako na drátku.

Až dosud to všechno vychází. Avšak s tím, jak se stále více lidí probouzí, a díky uvědomění, k němuž vědci docházejí, lidé opouštějí unylá matrixová zaměstnání a odpor exponenciálně vzrůstá.

Tato nevládní organizace, biliondolarová členská mocnost WEF, zdaleka převyšuje lidem navržený a zavedený systém OSN. Nedávno WEF, nyní ve spolupráci s Carnegieho nadací pro mezinárodní mír, varovalo před kybernetickým útokem na západní peněžní systém. Aby zdůraznili to hlavní, řekli, že „to není otázka toho, zda k tomu dojde, ale kdy“.

Jak uvádí web Last American Vagabond (LAV), „zpráva zveřejněná v loňském roce iniciativou pro kybernetickou politiku WEF-Carnegie vyzývá ke sloučení bank na Wall Street, jejich regulačních orgánů a zpravodajských agentur, aby bylo možné čelit údajně hrozícímu bezprostřednímu kybernetickému útoku, který povede ke zhroucení stávajícího finančního systému.

V článku na webu LAV se dále uvádí:

„V roce 2019, ve stejném roce, kdy se uskutečnila Event 201 (Globální simulace „Event 201“ proběhla 18. října 2019 v New Yorku, simulovala současnou pandemii SARS-CoV-2 a zničení světové ekonomiky), zahájila nadace svou iniciativu v oblasti kybernetické politiky s cílem vytvořit „Mezinárodní strategii pro kybernetickou bezpečnost a globální finanční systém 2021–2024“. Tato strategie byla zveřejněna před pouhými několika měsíci (v listopadu 2020) a podle nadace ji vytvořili „přední vládní odborníci, experti z centrálních bank, průmyslu a technické komunity“ s cílem poskytnout „dlouhodobou mezinárodní strategii kybernetické bezpečnosti“, konkrétně pro finanční systém.

Iniciativa pro kybernetickou politiku, vycházející ze společné zprávy WEF-Carnegieho nadace z listopadu 2020, je zahrnuta v dokumentu, nazvaném „Mezinárodní strategie pro lepší ochranu finančního systému

Začíná upozorněním, že globální finanční systém, stejně jako mnoho jiných systémů, „prochází bezprecedentní digitální transformací, která je urychlována koronavirovou pandemií“. Na závěr je uvedeno varování, že:

„Podlí aktéři využívají této digitální transformace a představují rostoucí hrozbu pro globální finanční systém, finanční stabilitu a důvěru v integritu finančního systému. Zlomyslní aktéři využívají kybernetických schopností ke krádežím, narušení nebo jinému ohrožení finančních institucí, investorů a veřejnosti. Mezi tyto aktéry spadají nejen stále troufalejší kriminálníci, ale také státy a státem sponzorovaní útočníci.“

Plně digitalizovaný měnový systém je již roky součástí agendy WEF a MMF. Nemohou se dočkat, až jej budou realizovat. Takže pokud skutečně dojde ke kybernetickému útoku na západní měnový systém, nebude pochyb o tom, kdo jej naplánoval a provedl.

Snaha o úplnou digitalizaci všeho, ale především (západního) světového měnového systému, je nedílnou součástí Great Resetu. Ten je podporován samozřejmě bankovním a finančním sektorem, včetně západních centrálních bank. Jeho realizace má být urychlena covidovým podvodem, ale naráží na tvrdý odpor v mnoha zemích, zejména na globálním Jihu, ale také v západních průmyslových zemích, kde si skupiny intelektuálů uvědomují, co to znamená pro zdroje a aktiva, sloužící lidem a vlastněná lidmi – to může být snadno „vyvlastněno“, například za neposlušnost, protože kontrola bude plně v rukou bank.

To povede k závěru hanebného Great Resetu – „Nebudete vlastnit nic a budete šťastní“.

Naštěstí se Východ pod vedením Číny a Ruska postupně stáhl ze západního měnového systému a je do značné míry nezávislý, země jsou měnově suverénní. Proto se snaha Západu o digitalizaci nevztahuje na Východ, což ještě výrazně zesiluje čínsko-ruská Šanghajská organizace pro spolupráci, která začleňuje přibližně polovinu světové populace a třetinu světové ekonomické produkce – HDP.

Celý článek z webu LAV naleznete zde.

Pokud by si Klaus Schwab a „ilumináti“ ze Světového ekonomického fóra prosadili svou, do roku 2030 by se ohromné zástupy lidí přeměnily na „translidi“ – jakési poloviční roboty, kteří by reagovali na signály umělé inteligence, řízené strůjci (sic) Great Resetu, kteří by se do té doby stali vůdci tyranie, nazývané Nový světový řád nebo Jeden světový řád.

My, lidé, bychom se tak stali novými nevolníky, které by řídila umělá inteligence. Nebo „espiloni“, jak říká Aldous Huxley v knize Konec civilizace: aneb Překrásný nový svět.

Ať se to nestane.

Spojme se a vzdorujme veškerou naší silou.

Stále je nás 7,8 miliard lidí proti několika patologickým a bezcitným multimiliardářům.

Peter Koenig

Zdroj: zv.org, globalresearch.ca