Po aktualizovaní vládnych stránok vo Veľkej Británii ku dňu 16.8.2022 sa objavila v časti hodnotiacej správy k experimentálnej látke na kovid od spoločnosti Pfizer (link TU), ktorá sa oficiálne ešte stále nazýva vakcína, nasledovné:

Časť 3.4 Toxikológia

Originálny text v angličtine:

„however, use in women of childbearing potential could be supported provided healthcare professionals are advised to rule out known or suspected pregnancy prior to vaccination. Women who are breastfeeding should also not be vaccinated.“

Význam: „vakcína“ by nemala byť podávaná dojčiacim matkám a z vakcinácie by mali byť vylúčené tehotné ženy.

Dôvod: nedostatok toxikologických dát

Toto je teda aktuálne odporúčaný prístup vo Veľkej Británii.

Čo povedali naši odborníci v minulosti, ktorí mali zrejme rovnaký súbor dát, kým vyriekli svoje slová?

Napríklad toto:

Ministerstvo zdravotníctvo SR

Jeden z odborníkov s najväčším mediálnym priestorom povedal podľa Denníka N toto:

A ten istý odborník v relácii Na telo aj toto (link TU).

A ešte výber niekoľkých ďalších, ktorí dostali priestor. TUTUTUTUTU alebo aj TU.

A na záver súbor od celej plejády odborníkov (link TU).

Hodnotiace úsudky si urobte samozrejme sami. Ak poskytnuté informácie podľa vás vytvárajú mylný alebo mätúci kontext, dajte si tú námahu a hľadajte sami.

Mimochodom, aby sa nezabudlo, už v pôvodnej hodnotiacej správe Pfizeru ešte pred začatím celosvetového očkovania sa v nej písalo o fenoméne „sheddingu“, t.j. prenose toxického S-proteínu z očkovaného na neočkovaného (tretie osoby). Ale o tom sme už písali.

Peter Weus