Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z trhu mleté vepřové maso prodávané v prodejnách obchodního řetězce Lidl. (Foto: Flickr)

Laboratorní vyšetření odhalilo v surovině (masovém ořezu z Polska), z níž byl produkt vyroben, nadlimitní obsah antibiotika amoxicilinu.

Spotřebitelé, kteří mají maso doma, by jej rozhodně neměli konzumovat a mohou jej vrátit v prodejně, ve které jej zakoupili.

Identifikace výrobku:

  • Název: Vepřové mleté maso 20 %, váha 1 kg
  • Výrobce: MASO POLIČKA s. s.
  • Číslo šarže: 207237
  • Datum použitelnosti: 10. 10. 2021
  • Celkové množství: 17 430 kg

Inspektoři SVS odebrali u výrobce vzorek ze zásilky masového vepřového ořezu dovezeného z Polska. Následné vyšetření prokázalo ve vzorku výrazně nadlimitní obsah amoxicilinu.

Detekovaná hodnota byla 60krát vyšší než limit, který činí 50 µg/kg. Při okamžitě zahájeném došetřování případu bylo zjištěno, že provozovatel v mezidobí mezi odebráním vzorku a obdržením výsledků použil masový ořez k výrobě výše popsaného produktu.

Dne 3. 10. 2021 bylo veškeré množství vyexpedováno do skladů obchodního řetězce Lidlu. SVS nařídila stahování daného výrobku z tržní sítě a jeho následnou likvidaci.

Zdroj: svscr.cz