„Nesúhlasím s tým, čo hovoríš, ale do poslednej kvapky krvi budem bojovať za to, aby si svoj názor mohol vysloviť.“ – F.M. Voltaire, francúzsky filozof a spisovateľ

Sloboda slova je základným predpokladom fungovania demokracie a základným aspektom právneho štátu nielen vo formálnom ponímaní. V Slovenskej republike materiálny právny štát zomrel na kovid (najmä na hybridné opatrenia s ním spojené). Účinné prostriedky právnej nápravy neexistujú a tento stav je navodený evidentne úmyselne. Je s najväčšou pravdepodobnosťou koordinovaný cudzou štátnou mocou. Sudcovia, vedci, lekári, ktorí sa dovolávali používania zdravého rozumu, ozajstnej liečby, právneho testu proporcionality, boli, alebo sú aktívne umlčiavaní a verejne pranierovaní. Rad už prišiel aj na vyčistenie advokácie od nepohodlných názorov. Slobodného povolania, v ktorom je však samotná sloboda fakticky limitovaná. A tento návrh je toho dôkazom. Sloboda ako forma bez obsahu. Sloboda ako bezobsažný slogan do médií. Sloboda len pre vyvolených. Advokát sa musí aj mimo výkonu povolania správať slušne, v intenciách chápania Revíznej komisie SAK zjedodušene povedané „politicky korektne“. Pre okopávanie zemiakov na záhrade to, samozrejme, neplatí. A neplatí to ani na publikovanie verejných názorov kolegu z Revíznej komisie napríklad k trestnému činu ohrozenia mieru, ktoré sú z trestnoprávneho pohľadu de iure nepoužiteľné, avšak slúžia zrejme výlučne na potláčanie nepohodlného názorového spektra. A to všetko s odôvodnením: verejný záujem, verejné zdravie, verejné čokoľvek… Voltaire keby žil, snáď by len rukami zalomil.

Keďže sa však nie je za čo hanbiť (hanbiť by sa mal niekto iný), na konci tohto textu zverejňujeme text disciplinárneho návrhu tak, ako sme ho dostali.

Pre prípad, že by mal niekto z čitateľov blogu chuť alebo potrebu vyjadriť, čo mu za posledné dva roky tento blog alebo aktivity JUDr. Petra Weisa priniesli, môže napísať priamo na Slovenskú advokátsku komoru spolu s uvedením čísla konania (sp. zn. 177/1428/2021), ideálne adresovaný buď priamo 7. disciplinárnemu senátu alebo predsedovi Disciplinárnej komisie SAK. Klienti niektorých členov Revíznej komisie Slovenskej advokátskej komory ho totiž vnímajú ako hrozbu, ktorú je potrebné umlčať. Napriek tomu, že drvivá väčšina informácií uvedených na blogu sa časom stala trpkou pravdou.

Boj o slobodu slova a budúcnosť demokracie začali jastrabi a ich politickí hovorcovia ešte pred plandémiou, nie až uplatňovaním rýchlokvasenej legislatívy o obmedzení alternatívnych médií. Boli to projekty, ktoré určovali, ktoré média sú konšpiračné a ktoré nie. Pritom sami nevedia doteraz hodnoverne vysvetliť, čo vlastne znamená to „škaredé“ slovo „konšpirácia“ a význam tohto slova formátujú pre verejnosť v inom význame. NBÚ svoju krížovú výpravu s alternatívnymi neveriacimi s názvom proti dezinformáciám začal bez akéhokoľvek odkladu. Pritom mu k tomu nikto ani neposkytol legálnu definíciu slova dezinformácia. Katastrofa. Jeden z hlavných argumentačných súbojov však bude vybojovaný na neverejnom zasadnutí (bohužiaľ) už dňa 29.4.2022 o 9,00 hod. na pôde Slovenskej advokátskej komory. Inštitúcie, ktorá neurobila za dva roky plandémie doslova nič za zachovanie úrovne kvality základných práv a slobôd bežného občana postihnutého kovid opatreniami, práve naopak. Ostala sa ticho prizerať. Aj na tzv. fact check, čo je fenomén plandémie. A keď ho ošúpete, trčí z neho slovo CENZÚRA.

Koniec koncov, na konanie sa tešíme. Dozviete sa veľa nového a hlavne, veľa zatiaľ neprezentovaných informácií sa stane súčasťou písomného spisu. Uvidíme, či bude mať komora odvahu tieto informácie v budúcnosti aj využiť. Tentokrát to bude musieť urobiť v prospech bežných ľudí, potenciálnych klientov advokátov, ktorých združuje. Tých, ktorých práva a oprávnené záujmy advokát zo zákona chráni (a to nielen formálne).

Ako povedal jeden múdry priateľ: „Vedomosti národu, srdce rodine, česť nikomu!“.

Držme si teda palce.

Príloha: SAK Návrh RK

Peter Weis