Podľa obrany právnikov spoločnosti Meta (facebook) ide iba o názor. Nemusí ísť o nič kvalitné ani kvalifikované. Dobre počujete: pod slovným spojením fact-check sa skrýva obyčajný „iný názor“. 

J.J. Rousseau by dnes chytil naraz infarkt aj mŕtvicu sťaby z omikronu, keby žil v tejto vtipnej dobe. Ak teda máte iný názor ako fact-checker, budete na sociálnej sieti za predpokladu virálnej popularity nevhodného obsahu potrestaní cenzúrou (inak je to zaujímavá paralela byť virálnym v čase pandémie, že?). Vitajte vo svete, kde sloboda slova už nič neznamenáČoskoro u nás aj v trestnom zákone.

Ak Vám najbližšie Meta (facebook) zablokuje konto, môžete použiť nasledovné rozhodnutie, ktoré o.i. usvedčuje facebook a jeho fact-checkerov z organizovanej činnosti smerujúcej k potláčaniu slobody slova (cenzúre) a v niektorých prípadoch aj k organizovanému ohováraniu cieľových subjektov.

Rozhodnutie si môžete vcelosti pozrieť TU.

Tejto téme sa ešte budeme venovať detailne. Rozoberieme aj slovenskú defamačnú a fact-checkerskú scénu vrátane vzťahov a finančných prepojení na spoločnosti, ktoré majú priamy (spravidla finančný) záujem na nešírení konkrétneho typu informácií (vrátane témy covid-19 a pandémie). Nejde o nič prevratné. Je to obyčajný biznis zabalený do obalu, ktorý má priemernému menej ostražitému človeku navodiť dojem, že ide o altruistickú činnosť s cieľom v tejto uponáhľanej dobe uľahčiť výber tých správnych zdrojov informácií. Opak je pravdou. Fact-checkeri často splnia v danom čase vopred určený cieľ a ak sa informácia stane po čase pravdivou, k nesprávne označenej veci sa už spravidla nevracajú (subjekt bol už onálepkovaný, ohovorený, podľa potreby aj zosmiešnený a cieľ je tak pre potreby potenciálneho rozvoja ďalšej ohováračskej kampane pripravený na ďalšie spracovanie). Fact-checkeri používajú osvedčené (aj keď pomerne primitívne avšak efektívne) manipulatívne techniky a iba zriedka sa mimo súdneho konania za omyly ospravedlnia. Fact-check je na pozadí prepojený monopol. Ľudia, ktorí školia na úseku boja proti tzv. dezinformáciám sa často defamáciou nevhodných zdrojov sami živia. Nevhodný obsah nálepkujú vyvolaním dojmu polarity slovami začínajúcimi predponami anti-, resp. pro-. Vždy je to v polarizovanom zmysle vyvolávajúcim konfliktnú predstavu. Bohužiaľ sa uvedené aktuálne vzťahuje v rozpore s čl. 2 ods. 2 Ústavy SR aj na niektoré slovenské orgány verejnej moci. Pre tie predbežne pripájame citát z čl. 26 ods. 2 Ústavy SR: „Cenzúra sa zakazuje.„.

Fact-check je zmodernizovanou starou technikou, je základným nástrojom vedúcim k zavedeniu totalitarizmu s prvkami štátom tolerovaného apartheidu (kvôli udržaniu konceptu divide et impera a racionalizácii nákladov na udržanie zavádzaného režimu). Koncept fact-check funguje ako sekta (členov často spájajú výrazné odlišnosti voči majoritnej spoločnosti), je evidentne bezpečnostnou hrozbou a vytvára predoklady na vytvorenie úzkej vrstvy sfanatizovanej časti populácie, ktorá dobrovoľne plní isté úlohy v udržiavaní a rozvoji nastoľovaného poriadku. Je podporovaná aj síce nepresvedčenou, ale neaktívnou a submisívnou časťou obyvateľstva (často vydieranou), ktorá plní úlohy na úseku divide et impera zo strachu (spravidla o svoje vlastné živobytie neuvedomujúc si, že si títo ľudia iba kupujú čas a aj tak prídu o všetko). Túto časť si s istou nadsázkou možno predstaviť ako moderné Sonderkommando (slúži na kontrolu a demotiváciu zvyšnej – potenciálne rebélieschopnej masy obyvateľstva – a tvorí veľkú časť rozsahu stredovej časti paraboly Gaussovej krivky – tzv. Paretov princíp).

Ak si niekto myslí, že nie je možné vytvoriť spoločnosť podľa Klausa Schwaba – nebudete nič vlastniť a budete spokojní, práve ste si prečítali časť návodu, ako na to. Nástrojom je aj fact-check. Keď sloboda informácií ustúpi cenzúre, sme na polceste do pekla.

A má to aj svoj „upgrade“ v „štokholmskom“ poňatí pre vaše deti a vnukov. Nebudete nič vlastniť, budete nevzdelaní a priemerní a budete za to vďační.

Peter Weis