Nová zpráva Generálního inspektora Ministerstva obrany (DOD) Spojených států odhalila, že činitelé na obranných ústředích této země nejsou schopni zaúčtovat ohromujících 6,5 bilionu $ přidělených jim Kongresem, aby bránili tuto zemi. Obranné výdaje Spojených států během let rostou. V roce 2015 tato země údajně utratila asi 601 miliard $ za obranu, což je více než vydává dohromady následujících 7 zemí s nejvyššími obrannými výdaji.


Podle této zprávy vydané 26. července 2016 se činitelům Pentagonu a DOD nepodařilo řádně zaúčtovat transakce a data o penězích přidělených této agentuře jako součást obranného rozpočtu této země za více než sedm let.

VOJENSKÝ ROZPOČET USA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PŘIDĚLENÍ

Operace/údržba, vojenský personál, nákupy, výzkum a vývoj, obratové a správní fondy

Podle hlášení Free Thought Project od počátku roku 1996 jsou všechny federální agentury Spojených států – včetně Pentagonu – ze zákona povinny provádět pravidelné finanční audity.

Říká se však, že tomuto federálnímu zákonu se Pentagon nikdy nepodvolil. Tvrdí se, že tato agentura teď už po 20 letech nikdy nevyúčtovala, jak utratila, ty biliony dolarů, které jí k jejímu financování posílali daňoví poplatníci. Říká se, že Pentagon od té doby, kdy byl tento federální zákon schválen, nikdy neprovedl audit.

Generálnímu auditorovi tudíž nebylo jasné, jak má určit, za co utratili obranní činitelé této země ty biliony dolarů přidělené na války, techniku, personál, ubytování, zdravotní péči a nákupy. Citlivé dokumenty, které by měly ukázat průběhy transakcí s těmito penězi, podle Zprávy Generálního auditora chybí.

Podle předpisů týkajících se evidence peněžních výdajů, kterou by měl Pentagon vést, se zakládá výdajový doklad se sériovými čísly, daty transakcí a částkami výdajů. Tyto předpisy byly zavedeny, aby zajistily hladký průběh budoucích auditů a pomohly auditorům dovědět se, jak agentura tyto peníze vynakládala. Finanční a účetní služba obrany (DFAS), která slouží jako agentura DOD, co má na starosti všechny civilní i vojenské příslušníky Pentagonu, by měla tyto výdajové doklady mít zadokumentované. DFAS sídlí ve městě Indianapolis.

Americké vojenské výdaje v miliardách dolarů ve stálých cenách přepočtených podle hodnoty dolaru v roce 2011

Avšak zpráva Generálního auditora zjistila, že činitelé Pentagonu tyto postupy k hladkému vedení evidence zanedbávali. Tito činitelé nebyli schopni auditorům dodat dokumentaci ke svým transakcím za více než šest let, čímž auditorům zkomplikovali možnost dovědět se, k čemu bylo těch 6,5 bilionu $ použito.
Loading...