Najnovšia klinická štúdia ukázala, že už po troch minútach nosenia oboch typov prekrytia horných dýchacích ciest dochádza k prekročeniu maximálnych povolených limitov pre oxid uhličitý, pri dlhšom nosení dokonca niekoľkonásobne.

To vedie najmä u detí k hyperkapnii. Tá môže viesť k poruchám sústredenia, letargii, poruchám srdcového rytmu, prípadne astme a zápalu pľúc.

Zaujímavosťou je, že chirurgické masky aj FFP2 vykazovali veľmi podobné malígne hodnoty.

Vzhľadom na to, že Ministerstvo zdravotníctva SR ani Úrad verejného zdravotníctva SR momentálne v zmysle ich vlastných odpovedí podľa zákona o slobode informácií nemá k dispozícii vedecké poznatky o pozitívnych účinkoch prekrytia horných dýchacích ciest, mali by s okamžitou platnosťou zvážiť ich ďalšie odporúčanie na používanie.

Obyvateľstvu a najmä deťom podľa spomínanej štúdie významným spôsobom škodia. Ak tak neurobia, mali by širokej verejnosti vysvetliť dôvody, prečo tak neurobia.

PRIMUM NON NOCERE by mala byť zásada, ktorú poznajú aj na vyššie uvedených inštitúciách.

Peter Weis