Od marca 2020 zomrelo podľa rozhodnutia administratívneho súdu v Lisabone z 19.5.2021 iba 152 ľudí namiesto vykázaných 17.000 prípadov. To je len 0,9 percenta štatisticky vykázaných prípadov.

Všetci ostatní zomreli na iné rôzne príčiny. Ich spoločným menovateľom bol iba pozitívny RT-PCR test. To vypovedá čo-to aj spoľahlivosti tohto údajného „zlatého štandardu“.

Toto rozhodnutie je zatiaľ v Európe ojedinelé, ale ak sa rozhodne obdobne aj v iných krajinách, budú padať trestné oznámenia.

Portugalsko sa už v minulosti blyslo rozhodnutím, podľa ktorého vykazuje RT-PCR test pri nastavení (ct) 35 až 97-percentnú mieru falošnej pozitivity (link TU). Len pripomenieme, že v SR sa (ct) RT-PCR testov pohybuje v rozmedzí 40-50!

Bez ohľadu na vyššie uvedené odporúčame zapamätať si, komu a prečo boli práve odovzdané štátne vyznamenania za vedu. A aj kto a za akých okolností ich odovzdal. Uložte si linky starostlivo.

Rozsudok k dispozícii TU.

Zdroj TU a TU.

Peter Weis