Hnutí Tálibán na území Afghánistánu vytvoří teroristické centrum, čímž se obnoví teroristické útoky po celé zeměkouli, konstatoval prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Parlamentní listy. Vyjádřil se kromě toho k Bezpečnostní informační službě a také nadcházejícím parlamentním volbám. (Foto: Youtube)

Na začátku rozhovoru se Zeman vyjádřil k aktuální situaci v Afghánistánu. Zeman od začátku kritizoval odchod vojsk NATO a má za to, že jeho prognózy se naplnily.

„A ještě se naplní, protože scénář bude mít pokračování, které znamená, že Tálibán na území Afghánistánu vytvoří teroristické centrum. Tím se obnoví teroristické útoky v podstatě po celé zeměkouli,“ konstatoval.

Připomněl, že stažení vojsk kritizoval již před rokem na summitu NATO v Londýně, nyní pak znovu na summitu NATO v Bruselu. „Díval jsem se přitom do očí nejprve jak Trumpovi, tak Bidenovi, kteří tam byli, a říkal jsem jim, že je to zbabělost. Oni to samozřejmě neslyšeli rádi, ale zbabělost to reálně je. Především je to zbabělost, která nepřinese žádný pozitivní efekt. Naopak dává Tálibánu šanci, kterou dříve neměl,“ uvedl.

Zeman dodal, že Tálibán může žít z výnosů z opia, jelikož podle jeho slov je Afghánistán největším producentem opia na světě, tudíž nebude mít žádné problémy s financováním.

„Podle mého názoru odchodem z Afghánistánu Američané ztratili prestiž světového lídra a samo NATO teď vyvolává pochybnosti o oprávněnosti své existence. Je potřeba si uvědomit, že když zvyšujeme výdaje na obranu, očekáváme za to nějakou protihodnotu a tou je právě ochrana před mezinárodním terorismem,“ uvedl a konstatoval, že pokud zde NATO selhalo, mělo by to vést i k přehodnocení českých obranných výdajů a k většímu důrazu na obranu národní.

Zeman uvedl, že čeští vojáci neumírali zbytečně. Dodal, že zastává názor, že hlavní cíl NATO je bojovat proti mezinárodnímu terorismu. Uvedl, že sdílí názor francouzského prezidenta Macrona, který na londýnském summitu Severoatlantické aliance řekl, že Rusko není nepřítel, ale že nepřítel je mezinárodní terorismus.

„Právě proto jsem podporoval naši misi v Afghánistánu, stejně tak naši misi v Sahelu, kde rovněž působí islámští teroristé, a mně nikdo nemůže vyčítat, že bych byl proti účasti našich vojáků v zahraničních misích, právě naopak. Dokud tyto mise existovaly, podporoval jsem i zvyšování našeho obranného rozpočtu na ta mystická dvě procenta HDP, a jestliže se situace změnila, logicky se změnil i můj postoj,“ uvedl.

Zeman také uvedl svůj názor na to, zda nepřišel rozkaz o stažení českých diplomatů a dalších pracovníků, kteří s jednotkou vojenské policie trávili několik dní na kábulském letišti, příliš pozdě.

„Mohl bych se samozřejmě zabývat poněkud lacinou kritikou a přikývnout na to, že to mohlo být o čtrnáct dnů dřív. Na druhé straně je ale potřeba si uvědomit, že nikdo, ani já, nečekal, že Tálibán projde Afghánistánem jako nůž máslem. My jsme očekávali dobytí Kábulu v horizontu měsíců a ono k němu došlo v horizontu dnů,“ vysvětlil.

Prezident Zeman uvedl, že sdílí odpor vůči ilegální migraci, avšak afghánští tlumočníci a spolupracovníci podle jeho slov ilegální migranti nejsou. „Své stanovisko jsem vyjádřil veřejně, kromě toho jsem se sešel jak s ministrem obrany, tak s ministrem zahraničí a naléhal jsem na to, aby se těmto lidem pomohlo. Nebyli to pouze tlumočníci, takže hovořme o spolupracovnících a já jsem prosazoval poskytnutí maximální pomoci. Sdílím odpor vůči ilegální migraci, ale toto nejsou ilegální migranti. Toto jsou lidé, ke kterým máme závazek. Úplně stejný závazek, jaký máme k příslušníkům české armády,“ uvedl.

Zásadní výhrady

Tématem rozhovoru byla i Bezpečnostní informační služba. Zeman má vůči BIS zásadní výhrady a některé z nich doposud veřejně neuváděl. Uvedl ale, že po rozhodnutí vlády, kdy ta nejmenovala nového šéfa nebo současného na další období a ponechala ho ve funkci do rozhodnutí nové vlády, je bude v nejbližších dnech publikovat.

„Nechť i na základě nových argumentů příští vláda, kterou někdy budu jmenovat, o osudu pana Koudelky rozhodne. (…) Naznačím, že Bezpečnostní informační služba by se neměla zabývat některými odposlechy, protože to jí nepřísluší,“ konstatoval.

Zeman konstatoval, že toto rozhodnutí bere jako neúspěch, protože původní verze podle prezidenta byla, že Koudelka odejde. Uvedl, že se nové rozhodnutí učinilo na poslední chvíli po návštěvě Koudelky na předsednictvu vlády. Konstatoval, že je důležité, aby si BIS plnila svou funkci, kterou má definovanou zákonem, a aby „nefízlovala ústavní činitele“.

Zeman v neposlední řadě uvedl, že stále platí výrok o tom, že premiérem jmenuje šéfa strany, která získá samostatně nejvíce hlasů. Dodal, že důležité je, kolik jednotlivé strany získají mandátů. Měřítkem tak pro něj budou počty poslanců za jednotlivé strany. „Nebudou mě zajímat koalice, ale jednotlivé strany,“ dodal.

Zdroj: snews.com