Webový portál AC24.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.

AC24.cz

AC24.czZe světaVlastimil Podracký: Je vůbec koho volit?

Sociální sítě

Reklama

Vlastimil Podracký: Je vůbec koho volit?

Nejenom štvavé kampaně, ale i mnohem větší nebezpečí hrozí od politiků. Snůška nesmyslů a nebezpečných rozhodnutí nebyla zdaleka vyčerpána. Určitě je méně nebezpečná běžná korupce, proti které se neustále bojuje, než rozhodnutí napohled legální s obrovskými dopady na občany.

...

Bezvýchodnost starých politických stran

Současné velké politické strany obvykle postrádají komplexní pohled na státní a národní zájem. Nadčasová varianta, tedy zájem o zachování národa a státu do budoucnosti, obvykle není vůbec uváděna, často absentuje. To vše je následkem převažujícího individualistického a kosmopolititního myšlení. Obecně se dá říci, že se v kampaních především používá populismus a ideologie.

Socialisté sázejí na zájmy příjemců podpor a dávek a zájem nízkoplatových skupin. Protože v těchto skupinách převažují obvykle lidé s nižším politickým rozhledem, sází socialisté na hédonismus, tedy na nějaké materiální příjmy, obvykle na přímé přidělování. Ideově socialisté sledují „proletářský internacionalismus“ v našem případě sní o socialistické Evropě, ve které bude kapitál pod dohledem, silně zdaněný, a sociální záležitosti budou společné, tedy shodné platy ve všech zemích, shodné důchody a sociální zabezpečení. K tomu je ovšem zapotřebí, aby byl jednotný evropský superstrát. Jejich nebezpečí je největší právě v tomto globalistickém idealismu, který je navíc vede k myšlence, že zadlužování státu nevadí. Příkladem je Řecko, které se silně zadlužilo a dnes je úplně na dně, přišlo o svoje přístavy, národní památky atd. V posledku to proletariátu neslouží, pouze roste počet proletářů. Musím ovšem říci, že naši sociální demokraté jsou v globalistickém přístupu zdrženliví. Socialisté jsou ideologicky napojeni na neomarxismus, to znamená, že jsou prvořadými apologety multikulturalismu, feminismu, humanrightismu atd. Naše sociální demokracie ovšem ví, že náš lid je konzervativní, proto neomarxistické ideály příliš nehlásá, ale jen upravuje cestičku soukromým organizacím tohoto druhu placeným převážně z EU nebo světovými oligarchy.

Komunisté jsou jakousi odnoží socialistů zaměřenou na svůj elektorát starých komunistů, oddaných minulému režimu a jejich odchovanců. S tím přichází politika, která docela výrazně k dnešku vůbec nepromlouvá a jen omílá jakousi „hlubokou solidaritu“ k lidem na nejnižším sociálním stupni a vůbec kritikou typu: „podívejte, to přece za nás nebylo“. Bohužel se nerozešli s totalitní minulostí a tak jako partneři jsou problematičtí a je těžko s nimi nějak počítat.

Křesťanští demokraté oslovují křesťanské věřící. Křesťanství je ovšem založeno na individuálním přístupu (aby byl člověk spasen) a není tedy politickou ideou. Proto také KDU se víceméně zúčastňuje politiky takovým způsobem, aby prosadila některé jednotlivé ideály, ale komplexní pohled na politiku není v popředí. Tato snaha politiku „ovlivňovat“ nikoliv „dělat“ je vede do vládních koalic celkem s libovolnou stranou.

Liberálové hlásají volný trh, privátní podniky a omezený stát. Jenže nežijeme v devatenáctém století, výrobky se musí kontrolovat - potraviny na zdraví škodlivé látky, průmyslové výrobky, zda jsou bezpečné a mají deklarovanou kvalitu. Životní prostředí určitě vyžaduje další kontroly a opatření. To nemluvím o zdravotnictví. To vše nemůže dělat nikdo jiný než stát. Daně se také musí vybírat, a jak vidíme, jsou s tím velké problémy. Globální volný trh naráží na mnoho problémů, především právě na kvalitu výrobků, na kontroly a na nevymahatelnost práva ve světovém prostoru. Otevřenost v pohybu lidí a peněz je spíše nebezpečná nejenom kvůli migraci, ale i pohybu podvodníků, špinavých peněz, teroristů a nezdaněných zisků utíkajících ze států, kdy byly vytvořeny, do jiných států nebo daňových rájů. Naši liberálové se rozdělují na globalistické (TOP) a národní (ODS, Svobodní); ti druzí mají představu, že otevřený mezinárodní obchod je vhodný, ale politická integrace států je nepotřebná a nebezpečná.

Liberalismus je založen na myšlenkách individuálního prospěchu a sám o sobě nevytváří morální řád, proto je zapotřebí nenechat tržní ekonomiku ovládnout všechny aspekty společnosti, protože některé vyžadují jiné než tržní řízení. Proto byl původně liberalismus doplněn konzervativními (tradičními) pravidly života. Dnešní liberálové místo stabilní vlády na základě konzervativních hodnot rodiny, občanské společnosti, obce, národa a státu, se střídají u vlády se socialisty, kteří zavádí svůj rovnostářský humanismus. Dnešní liberální strany jsou myšlenkově redukované, o konzervatismu mluví, ale konzervativní hodnoty nehájí, stále tvrdí, že všechno vyřeší trh. Národní liberálové sice chtějí nezávislý stát, ale funkční náplň ideálů tohoto státu nemají.

Globalistická likvidace států se ze zahraničí stále více prosazuje vládou 1/ plutokraticko-anarchistické nadnárodní kasty, 2/ zkorumpované politicko-mediální byrokracie a 3/ neomarxistické intelektuálské čeládky (viz 1). Druhá skupina je silně spojena s institucemi EU. Třetí skupina (do které patří určitě i tzv. Pražská kavárna) tvoří jakousi globalistickou garnituru „odloučenou“ od národního kolektivu, nebojící se zrazovat národní zájmy a likvidovat stát, který dnes tvoří poslední oporu sounáležitosti a demokratického rozhodování stojící proti nadvládě prvních dvou mocenských skupin. To je velmi dobře vidět na tzv. sluníčkářích a dalších obhájcích migrantů. Tato třetí skupina není spojena se sociální demokracií, ale má silnou podporu globalistických liberálů, kteří v ní vidí svoje voliče. Ruská hrozba, ve skutečnosti poměrně směšná, má přesvědčit o nutnosti rychlé evropské integrace, ačkoliv s tím vůbec nesouvisí, dokud tu máme NATO.

Personální diskreditace

Staré politické strany střídající se v minulých obdobích ve vládě, jsou vinny nejen klientelismem, korupcí a neschopností, ale hlavně nehájením zájmů českého lidu, vyprodáváním zájmů národa a státu. Neuvěřitelný solární tunel je mnohem větší zlo než nějaká korupce v řádu milionů Kč. Lidé, kteří mají na tom vinu ať už přímo nebo nepřímo, by už neměli být nikdy v politice a měli být voláni k zodpovědnosti, jejich strany by se už nikde neměly objevovat, a přesto je stále vidíme. Lidé také vnímají církevní restituce jako tunel (já to tak nevidím). Předražený nákup Pandurů a podobné kauzy se dají počítat na stovky. O čem to svědčí? O naprosté neschopnosti a prodejnosti. Není proto s podivem, že lidé volí nové subjekty, třeba ANO, které nejsou zatíženy touto temnou minulostí a slibují, že se budou chovat jako hospodáři.

Nicméně ANO nemá vlastně oproti ostatním žádný ideově převratný program kromě slibu změny metod a kvality vládnutí. Zahraniční politické cíle jsou dosti nevyjasněné. Vítězí charismatickou osobou úspěšného podnikatele, který slibuje, že stát povede jako svůj úspěšný podnik. V podstatě má význam pouze v tom, že může zavést na místa stranických kecálků a služebníčků nové kvalitní lidi a odstavit staré strany, které už tam stejně nepatří. Nicméně čistě vláda osobností je nebezpečná v tom, že k vládě se dostanou neznámí lidé, kteří neprošli demokratickým stranickým výběrem a jejich ideové zaměření je neznámé.

Mezi malými stranami lze najít program, který by byl vhodný. Těžko je možno zde všechny popisovat. Některé programy jsou ovšem nereálné nebo dokonce protisystémové.

Hrozící nebezpečí nezodpovědných politiků a zmanipulovaných občanů

V zemi, kde sociální kapitál téměř vyprchal a občané se stále méně se svým státem identifikují, stále více mladých se cítí být kosmopolity, je těžké vůbec mluvit o politice. Jedině volby je zajímají jako jakási hra, jako zábava, něco jako fotbal. Proto může ještě nastat situace, kdy budeme vzpomínat na „korupční období“ jako na dobu, kdy nijak moc o nic nešlo. Už nebudou podvody v řádu pár miliónků. Solární tunel ukázal, jak se to dělá. Vše bude legální ve stovkách miliard: Totální privatizace. Výprodej státních podniků, výprodej památek, výprodej nerostného bohatství, výprodej silnic a železnic, výprodej lesů a státní půdy spojený se zákazem vstupu do lesa. Budeme donuceni k mezinárodním závazkům, za jejichž neplnění budou sankce. Přijetí milionů migrantů a rozvrat státu. Výprodej státní samostatnosti a podlehnutí cizím institucím. Takových kauz lze vymyslet tucty. Všechno to lze zabalit do socialistických i liberálních ideálů. Lidé se snadno opijí nějakým zvýšením důchodů a sociálního zabezpečení nebo jinou líbivou ideou. Může to udělat libovolný politický subjekt. V Řecku to dělá marxistická Syriza. Aktéři si nahrabou a zmizí ve světě.

Přímá volba osobnosti se podobá ruletě. Je vysoká pravděpodobnost špatně volby. To platí obzvláště, jestliže osoba v politice nebyla, aby její reakce byly známé, objeví se najednou s krásnými řečmi, rozdává peníze a získává si lidi obvykle charitou nebo svými úspěchy v jiných oblastech, které ovšem v politice nemají žádný význam. To se stalo v případě slovenského prezidenta Kisky. Potom se najednou z něho vyklubal sluníčkář a zcela proti smýšlení Slováků vítá migranty. U přímé volby v politice neodzkoušeného člověka je právě takovéto nebezpečí.

Mediální vliv může být velmi nebezpečný. Proto též velmi záleží na tom, kdo ovládá média. Dnes ovšem nejsou nezávislá média, většina jich někomu slouží a Babišův případ pouze naznačil, jak se to dělá. To lze do značné míry říct i o těch veřejnoprávních. Vždyť ony slouží nepřímo i ke štvanicím na různé vybrané politiky (viz 3).

Co dělat?

Těžko říci, co dělat? Pokud není jednotící národní a občanská idea jako nadčasová vize (nikoliv jen momentální nutnost), nastává zcela samozřejmě anarchie různých zájmů a redukovaných ideologií (ekologické, náboženské, marxistické atd.). Ale řeknu alespoň něco:

Především je zapotřebí odmítnout druhou část známé teze: „Stát je tu pro lidi, nikoliv lidé pro stát“ (viz 2), a přijmout Masarykovo: „Na nás záleží, jaký budeme mít stát“. Lidé musí svůj stát budovat a řídit. Dnešní neangažovanost lidí pro stát vychází ze shora uvedené pomýlené teze, lidé si myslí, že stát je jejich služka a oni pro něj nemusí nic dělat.

Proto musí být občanská angažovanost projevující se ve velkých politických stranách (min. 100 000 členů) s demokratickou strukturou. Výběr je potom vlastně dvojí: Jednak se hledají kandidáti z mnoha lidí a potom je občané ve volbách volí. Z práce ve straně nesmí plynout výhody a členové potom vlastně pracují nezištně kvůli programu. To vede k práci na programu nezištnými a státu oddanými lidmi. Zároveň členové se složí na všechny náklady a je tedy možno odmítnout donátory, kteří by chtěli prosazovat svoje zájmy.

Dále je potřebná větší samospráva obcí a samofinancování vlastními daněmi. Politika se přesune do značné míry domů, kde se snadněji dělá, ušetří se náklady a lze využít výhod přímé demokracie. Referenda na státní úrovni mohou být ovšem jen výjimečně.

V momentální politice je zapotřebí zachovat demokracii, což znamená především zachovat státní nezávislost, protože předání pravomocí vyšším orgánům EU znamená, že o sobě nebudeme rozhodovat a budou nám vnucovány věci, které nechceme. To platí samozřejmě pro náš malý stát, který zcela přirozeně v orgánech EU nemůže mít žádné slovo.

Odkazy:

1/ Jan Cholínský – Politické vyhlídky roku 2017 – Nový Polygon duben 2017

2/ Pavel Franc – Změny bez znalosti výsledku – Nový Polygon duben 2017

3/ Jíří Čunek – Krize je jen divadlo – Týden 21 - 15. května 2017

Vlastimil Podracký

Loading...

 

Loading...

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Komentáře   

+57 # .lak 2017-05-30 11:17
Je třeba trhnout oponou, stávající smetánka tam retarduje a valí zem s lidmi do záhuby 3. dekády.

Je čas na změny z gruntu. Volit na podzim sebranku která za 3.dekády budování kapitalismu postavila národ na piedestal rozvojových zemí za mrzké mzdy NELZE !!! V nepatrných obměnách jsou tam stejní kejklíři a šejdíři které strany používají jako firmy na vlastní zisky a podnikatelé v politice občanům je i výsměch intelektu. Takže ten augiášův chlév tam je potřeba rázně vyčistit. Žádnou ze stávajících parlamentních stran na podzim do sněmovny nepustit. K volbám pokud chcete změnu musíte jít protože rozvětvené rodinky přisáté na státní cecíky si tam své dárečky tlačit budou, to si pište! Napáchali toho že zpronevěřili vytvořenou industrializaci takřka soběstačného nezadluženého státu v ždímanou kolonii lidských zdrojů kdy půl století generací by na jejich mrhání za společného nevydělalo a ještě s jakým výsledkem outsorsované kolonie systému dluhu, teď 2. bilióny dluhového otroctví potomkům. Nýmandů bylo opravdu dost. Je takřka nulová šance aby se tam dostali takoví šmelináři kteří neváhají za vlastní profity zaprodat cokoli jak nás mnohokrát přesvědčili. Nezapomeňte a ve svém zájmu a hlavně dětí pokud je máte "zanedlouho"
- ŽEŇTE JE OD KORYT-
www.google.com/.../
! www.youtube.com/.../

Odsud odjinud
-5 # LokotoČ 2017-05-28 06:11
ja plaču už teď, ale smíchy
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+9 # .lak 2017-05-28 11:35
To se ještě zasměješ s dluhovým otroctvím dětí zadluženého exekutistanu kdy doteď to budování kapitalismu zalepili ty 3. dekády 70. bilióny z tvorby poválečných generací socialismu dětem. Kde myslíš že ty bilióny budou brát do budoucna v rozvojové zemi za mrzké mzdy. Oligarchům vjedče? :-))))))))))))) ))))))))))
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-6 # LokotoČ 2017-05-28 18:36
ja ti nevim asi neumis moc zit
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Autorovi pochvalu a jistě ví že stát na místě znamená prohru pro všechny komplet i pro pár hovniválů zbohatlických lůzrů kteří pod NWO neoliberály budou pouze vítanou jednohubkou jejich rejtingů s hejbly které jim rozoumky prostě nedají.
# cocoa darriba 2017-05-27 17:23
autor toho textu z breitbart.com by měl za formulaci "spustila jedovatý útok proti vůdcům Evropské unie" dostat pár po tlamě
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
# .lak 2017-05-27 18:39
Ale oni nejsou vůdci EU, ale řezníci jejich obyvatel. Je nadmíru jasné že ukr industriál je zamýšlen nyní kompletně. www.youtube.com/.../ 5:18
No a heleme se. Velký israel na jednu stranu nemůže, tam je sýrie a rusko. Ovšem do euálu mají placené služební cesty s hotelovými službami a se sluhy státních retardů komiskou korporátníků neoliberálů. Totiž mezi jejich postoji nad gojími a islamistů nad kafíry prostě není rozdíl a jste u toho co se činí, proč se činí a kdo se stará podneziskovkou bruselon ziskovek islamistů. Koneckonců jsou to semité, tedy bratranci a proti cizím se sjednotí přes rozepře. Mimochodem nikdy se nepovažovali za bílou rasu.
www.youtube.com/.../ www.youtube.com/.../
________________________________________
Proč vám mám dělat systémového analytika zadarmo, nechte se sežrat.
Ps. Kdysi jsem se pozastavil nad výrokem v historických novinách: Kde žid tančí tam lid pláče. Dnes mne to kdoví proč napadlo.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
www.youtube.com/.../ time 9:25
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+27 # Jarin G. 2017-05-30 12:27
Ty vago, ty jsi se rozjel, draku! Skoro jsi ani nedydloval! Pochvala!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+15 # Dědouch11 2017-05-30 13:28
Ověřoval jsem, jestli čtu opravdu .laka.
:D
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+24 # .lak 2017-05-30 13:46 Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+24 # Dědouch11 2017-05-30 22:17
:D
Tebe, nikdo nenapodobí a ty sem prostě patříš.
Skoro tě podezírám, že tvůj způsob vyjadřování, je ve skutečnosti jakási pojistka proti blbům, trollům a nejspíš i cenzorům. Člen odChovancova kyberberkutu, taky nepochopí...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-13 # El Pravdoz 2017-05-30 11:21
Je, a to ]PRAVDU
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+23 # Dědouch11 2017-05-30 11:56
Jdi do prdele i s tím modrookým Ježíšem v titulu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+45 # Lubinen(-33)Anti-zedník 2017-05-30 11:31
Strany, které nemají v programu vystoupení z EU a NATO jasně deklarují národní zájmy nehájíme a proto
volíme SPD.Přímá demokracie a odvolatelnost je základ
slušnější demokracie.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+35 # Jarin G. 2017-05-30 12:12
Ano, souhlas. A pojď se vsadit, Lubi, že ani jedna z "tradičních" parlamentních stran, nebude mít před volbama v programu přijímání imigrantů či přijetí Eura apod., přestože to po volbách klidně udělají! A zase se spojí dle potřeby, program neprogram. Já taky budu volit SPD, ale buď ti darebáci jako vždy zblbnou ovce, nebo klidně ty volby, dle potřeby, upraví! Bojim, bojim!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+30 # Lubinen(-33)Anti-zedník 2017-05-30 12:45
Jari manipulovat budou ,slibovat taky a my tady bychom mohli vypíchnout ještě před volbami důležitý sliby těchto stran až zveřejní předvolební programlži .
Dejte šanci SPD jinak dobře nebude.To je naše heslo.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+18 # Pavel Blaheta 2017-05-30 20:35
Dejte šanci SPD pokud možno až druhý den voleb - tím se sníží možnost vyměnit hlasy pro SPD za jiné na téměř nulu. Prosím všechny, které tito současní vládnoucí šmejdi a rovněž tak i poslanci současných parlamentních stran opravdu serou, aby volili opravdu až druhý den. Děkuji Vám všem.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+22 # John Maxwell 2017-05-30 12:23
Tak tak , jako brontosauři jsou historii tak nynější strany se musí stát historii, neboť tak jen docílit toho aby ČR nebyla pouhou historií ...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+19 # olinka215 2017-05-30 19:17
Skoro by se chtělo říct,že českým specifikem je,že si některé rodiny, z politiky udělaly živnost- něco, jako rodinný podnik. Zejména synáčci vlivných otců, jsou extrémním případem nesoudnosti, nestoudnosti a podlosti. (Benda, Stropnický, Dienstbier...)
Ne nadarmo se říká, jaký otec,takový syn...
Souhlasím s vámi všemi, v tom,že jediná správná volba je SPD
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+25 # John Maxwell 2017-05-30 21:40
Tak tak ,synátorům bylo 18 tak je naženu volit jde o jejich budoucnost ...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+17 # Lubinen(-33)Anti-zedník 2017-05-30 22:27
Naděje umirá poslední Johne.
Ten kdo volí SPD ten se ničeho bát nebude.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+8 # Jarin G. 2017-05-30 21:53
Olinko, to není jen českým specifikem. Pjakin o tom dost často mluví a i v posledním díle se o tom zmiňuje jako o možné přípravě kádrů pro určité úrovně řízení a jejich současnou špatnou úroveň a to po celém světě.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+8 # Dědouch11 2017-05-30 22:20
Olinko, politika je rodinnou živností všude.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+11 # olinka215 2017-05-31 00:45
Vím,že je to celosvětový trend.
Všude se do politiky protlačují členové rodiny a bodejď by ne,když je to takový výnosný kšeft=))
Ale mě přímo do očí bijí ti naši protěžovaní synáčkové.
Pořád mám pocit, že svou stupiditou, trumfnou své otce minimálně o jednu třídu.
I když takový Bush ml., nebo Hillary...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+14 # Věra Štimová 2017-05-30 13:03
Ono se ale zapomíná, že jenom ti, které známe jako poctivé, ctnostné a milující Český národ, mohou náš národ vést dobře. Pokud člověk ale hledá ctnosmi obdařeného člověka, tak ho najde už snad jenom ve vyprávění biblických příběhů. Kde jsou tito lidé a proč zmizeli ? Čapek, Masaryk, Beneš, tyto lidi měli naši otcové. Koho máme dnes my ? Neznám nikoho, kdo by byl natolik pevný a s rozhodností bránil český národ, jako ti, kteří žili před námi. Vypadá to jako ti, co znají pravdu a chtěli nám ji sdělit, už nežijí. Ostatně Amerika jde po zavraždění Kenedyho s kopce. Vypadá to, že strany, které mají zvítězit, zvítězí, protože je o tom už rozhodnuto mimo naše území. My nepotřebujeme sociální dávky, přerozdělování našich peněz a milion úředníků na deset milionů lidí. My potřebujem něco podobného, jak to bylo dříve. Je to naprostá nezávislost na socializmu, kapitalismu a jiných izmech. Potřebujeme čistou vodu, čistý vzduch, čistou půdu a pozemky, na kterých poroste naše potrava a ne bodlák. Jak se to dá zařídit ? Pojďte volit svobodu, přesně takovou. Jestli se najde velké hnutí, které chce čistý vzduch, vodu a půdu alespoň na našem území a z toho vycházející zdravý život náš a našich dětí, musíme analyzovat to, proč tyto základní věci nemáme. Nemoci, hlad, války není to, co bychom chtěli. To mají v plánu ti, kteří se sdružují tam, kde jim Mamon, Lhář a Smrt poroučí. Posledním opravdovým prezidentem byl Ludvík Svoboda a ten zemřel a vypadá to, že naše svoboda s ním.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+9 # Pavel Blaheta 2017-05-31 00:43
Věrko tak Ti fakt nevím, ale v těch co usilují o Hrad jsou vedle pana Zemana jenom nuly, snad kromě pana Sládka. On je sice trochu poděs, ale jeho národní cítění nelze popřít a jeho odvaha také ne. Jako předsedu vlády bych jej nechtěl - tam chci já pana Okamuru s naší podporou jeho SPD se jím může stát. Tito dva by zřejmě neuhnuli nátlaku Západu a dokázali by společně nakopat ty "Hurvínky" z Bruselu do té části zad,které se říká p......Tak uvidíme jak dopadnou volby v říjnu a podle nich pak budeme volit i prezidenta. Těším se.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-7 # Přemek 2017-05-30 21:03
My jsme ti, kteří budou strategicky řídit vládu k míru, prosperitě, odpovědnosti a mravnosti při zdrojové stabilitě ve spolupráci se všemi, kdo usilují kulturně o totéž. Prosazujeme ekonomickou, finanční a právní reformu na základě rekodifikace Ústavy tak, aby se mravní zásady staly pilířem celého právního systému. V naší svobodné a odpovědné zemi bude pro všechny, kdo chrání přírodu a všechny kulturní a mravní hodnoty lidstva dost místa ke smysluplnému a radostnému životu bez obav z budoucniosti. ČSNS, AlianceNS, ti, kteří nemluví do větru, ale odpovědně konají ve prospěch nás všech, nikoli mocichtivých elit. Současné parlamentní partaje a hnutí se již natolik zkompromitovaly , že je nelze při nejlepší vůli volit.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Dědouch11 2017-05-30 22:26
Nějak v tom chvalozpěvu postrádám machometány (připrchlíky obecně) a postoj k nim, názor na naše členství v EU a NATO, postoj k €...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # V. Národník 2017-05-30 21:40
Jistěže je koho volit. Aliance národních sil, www.aliancens.cz.
A tady je taky dobrý návod:
rukojmi.cz/.../...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+8 # Lubinen(-33)Anti-zedník 2017-05-30 22:43
Síli se rozdrobí když budeme volit desítky stran se stejným programem , tady se ukazuje , že jediná SPD
má šanci tak proč ne? Sjednotit se a netříštit síly !
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Dědouch11 2017-05-31 14:03
++++++++++++
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Pavel Blaheta 2017-06-17 13:56
Přesně tak Lubinen. Všechny snahy podsunout občanům takovými radami možnost volit jiné strany pouze zeslabují sílu SPD ve volbách. Tato strana má reálnou šanci na vstup do Parlamentu a podle mých odhadů to může být klidně i 20 a více procent. Pokud se ovšem nepodaří polovinu jejich možných voličů přesvědčit aby dali své hlasy dalším 5-ti malých stranám. Tam se jejich hlasy rozmělní a svým podílem pomohou těm velkým, které uspějí ve volbách. Proto lze žádat všechny, kteří by chtěli vyměnit stávající poslance za nové, aby volili SPD. Dvoji kladný efekt takové volby - 1. Zmenší se počet těch "dinosaurů" kteří jsou v politice 20 a více let.
2. SPD má ve svém programu řadu rozumných vizí a i když je každému člověku jasné, že realizovat se dá pouze část (zejména díky koalicím, které nutně vzniknou po volbách) tak i jen když se stát vydá tím směrem, který SPD navrhuje, je pokrok.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+11 # Josef Švejk 2017-05-30 22:57
Je to smutné čtení pane Podracký. Je opravdu těžké říci, co dělat. Osobně mám za to, že to co tu budovali v potu tváře naši předkové po celá staletí, tato generace za pouhých cca 30 let dokonale zlikvidovala. Ze státu zůstala prázdná skořápka obývaná šedým davem.
"Česko, stejně jako Slovensko nebo Polsko – to je kolonie Německa, Evropské unie a USA najednou. Tedy kolonie s trojnásobnou podřízeností." (Sergej Chelemendik)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+10 # Pavel Blaheta 2017-05-31 01:12
Ano to všechno je pravda pane Švejku, ale i když jsme podřízeni ekonomicky, tak fakticky i dle práva jsme stále nezávislou zemí. Státem, který má svůj Parlament a Senát a svého prezidenta atd. atd. Čili všechny atributy státu pořád máme. Ti na Krymu to měli poněkud horší a podařilo se jim jedním vzedmutím a svým hlasem dostat se z područí kyjevské chunty i EU. Berme podzimní hlasování jako referendum - potvrdit naši nezávislost volbou SPD a tím také začít znovu budovat Českou republiku. Může se to podařit. Je možné, že je to poslední rozumná a pokojná šance na změnu poměrů u nás.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # John Maxwell 2017-05-31 08:04
Cituji Pavel Blaheta:
dle práva jsme stále nezávislou zemí

Souhlas až na toto "citace" ... ve "státě" kde může zasahovat libovolně cízí státní policie a to bez vědomí státních orgánů je defakto znakem státního úpadku a podřizení cizímu vymahání práva ... neboli protektorát a se zbytkem armády je to stejné, takže o tý nezávislosti se dá polemizovat když stát nedokáže vymahat zákon a právo na svém území.
Teda mě na ně bere vztek na kriply ... věšet věšet kandelábrů je dost ....
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # feldkurat 2017-05-31 11:49
Co proti tomu? Pro zacatek: Obecne referendum, osobni odpovednost a odvolatelnost uredniku a politiku, transparentnost verejnych financi a zakazek, zjednoduseni a snizeni dani, zjednoduseni zakonu, aby se prumerne vzdelany clovek mohl hajit sam, verejna kontrola nad prerozdelovanim dani, rozsahle danove asignace, verejny dohled nad strategickymi surovinami (nemoznost jejich vyprodeje do zahranici), konec danovych ulev pro zahranicni korporace, konec odlivu stamiliard do zahranici rocne (kde podnikas, tam danis), obnova ceske vyroby a zemedelstvi spolu se zdanenim levneho dovozu z Asie, vystoupeni z EU a NATO, zruseni zahranicnich neziskovek a multikulti projektu, socialni podporu jen skutecne potrebnym a jen tem kdo splni podminky, napr. ze posilaji deti do skoly, ochrana soukromi pred statem, zjednoduseni drzeni zbrani, zakaz tajnych spolecnosti zednarskeho typu, prohlaseni islamu za zakazanou totalitni ideologii, odsun imigrantu a zakaz jejich vstupu bez dokladu...

Po tomhle bychom se vsak dockali dalsi okupace velmocemi, takze nic, konec fantazirovani, bude vse pri starem.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Věra Štimová 2017-05-31 13:31
Ti, co chtějí vládnout radši zaprodali svou duši satanovi, jen aby byli mocní. Pokud ale nechápou svoje otroctví, tak ať si přečtou, jak je jejich šéfik oslovuje.

Ze zednosatanistic kého oběžníku:

———- Původní zpráva ———-
Od: satanael@churchofsatan.org
Komu:
Datum: 5. 3. 2016
Předmět: Rozhodnutí o pádu vlády„Mí sluhové!
rozhodl jsem o pádu vlády. Zemana jsme černomodlitebně a pomocí léků a znesvěcení ovládli natolik, aby mého velikého uctívače a milovníka Baala, bratra Bábu (pozn. Andreje Babiše) jmenoval na podzim premiérem České republiky a to neprodleně po krajských a senátních volbách. Bratr Nedělka (pozn. dosavadní premiér Sobotka) je pro mě nepoužitelný. Informace je pouze pro vás, pokud proklouzne na veřejnost, popírat!

Potřebuji premiéra se silnou rukou a policejním státem.

Satanael (pozn. Antikrist)
z blogu Petry Bostlové
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # cocoa darriba 2017-05-31 11:55
Sorry jako, pan autor je buď senilní nebo zištný, takové kecy pro Andreje, kandidovat může každý ale ne každý kandiduje, a to je ten rozdíl mezi kecálisty a aktivisty. Takže určitě k volbám nechoďte , agrofert a socialistická internacionála vám poděkuje.
Jak řekl chovanec : do voleb ani jednoho migranta.
(Po volbách vy blbečci uvidíte růžové slony. Také díky Podrackému.)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Věra Štimová 2017-05-31 14:24
Vypadát to, že nemá smysl chodit k volbám, ale dát na Hlas. Viď Otče, mimochodem doufám, že v Otčenáši myslej lidi Tebe a Tvou vůli. Svatou vůli. Doufám, že si ji už konečně vymodlili, protože teď tamti důležití pi..omci, Otče řinčej zbraněma u Severní Korei a vzývaj ten uran, Otče. Potřebovali by dostat na zadek Otče. Zařídíš to nějak ? Prej jsou dospělí Otče, ale nevím, takhle se přece chvají puberťáci, Otče. Ale nechci ti radit, co s nima, buď vůle Tvá, můj drahý Otče !!!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Drak 2017-05-31 15:17
Je jen jedna šance. Hodit to Okamurovcům.
Všechny ostatní strany se podílely a podílí na ničení této republiky a Českého národa.
Doufám, že se dočkám toho, že budou po zásluze potrestáni.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-5 # okolojdouci 2017-06-24 23:17
Te je ale slátanina a blábol
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Top of Page

Copyright 2017 © AC24, s.r.o. | Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. | Nezávislé zpravodajství z celého světa aneb Co se jinde nedozvíte |
Máte dotaz? Chcete inzerovat na AC24? Neváhejte nás kontaktovat formou emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozovatelem serveru AC24.cz je AC24 s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 02988186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226266. | O projektu | Tiráž | Napsali o nás | Podpořte nás