Kde má člověk své meze? Kde je ta hranice, kterou již nepřekročí a uvědomí si, jak zamořuje toxiny svou Zemi? Míra únosnosti toxinů je na některých místech překročená snad milionkrát, zmínit můžeme deltu v Nigérii či odpady v Ghaně. Člověk si na takových místech může připadat jako v jiném světe, nikoli na Zemi.


Znečištění ohrožuje nejen přírodu, ale také nás samé – lidi. Více než 200 000 lidí je ohroženo právě působením toxického znečištění planety na mnohých místech po celém světe.

1. Agbogbloshie, Ghana

Zde vznikají skládky elektroodpadku, který mnohdy pochází z Ameriky.

“The most toxic activity is the burning of copper wires to reduce the plastic coating,” Caravanos said.


Elektronický odpad v sobě ukrývá více než polovinu chemických prvků periodické tabulky od arsenu až po zinek. Uvolnění látek může způsobit velké škody nejen v životním prostředí, ale také u lidí, a to zejména v oblastech se sníženou schopností sanace.

2. Černobyl, Ukrajina

Okolo Černobylu byla vytvořena po 26.dubnu 1986 18mílová uzavřená zóna, která se vyznačuje zvýšenou hladinou radioaktivity, která má neblahý vliv na faunu, flóru i zdraví lidí. I po tolika letech je zde stále vysoká míra radioaktivity a do určitých míst by člověk neměl ani vstoupit.

3. Povodí řeky  Citarum, Indonésie

V řece i v jejím povodí byla nalezena vysoká koncentrace olova, hliníku, manganu a železa, což jsou těžko zpracovatelné prvky pro lidský organismus. Olovnaté sloučeniny jsou velmi obávané, stejně jako ty hliníkové (často v deodorantech apod.).

Indonéská vláda uznala tento problém a snaží se o řešení situace – s finanční pomocí chtějí obnovit řeku a její povodí. A to je dobrá zpráva!

4. Dzerzhinsk, Rusko

Zde bylo více než 60 let zacházeno s odpady nesprávně a vznikaly tak neopodstatněné skládky, které neodpovídaly ani zdaleka normám a pravidlům.

Místo se dokonce drží na první příčce v Guinessově knize rekordů na prvním místě v nejvíce chemicky znečištěném městě – není se čím chlubit.

5. Hazaribagh, Bangladéš

Při zpracování kůže se využívá procesu opalování prostřednictvím chemických látek. Budovy, ve kterých se toto provádí, se nazývají koželužny. V Hazaribaghu je takových koželužen 250 na méně než jedné čtvereční míli.

6. Kabwe, Zambie 

Zde byla velmi populární těžba olova, ta však způsobila nevratné znečištění životního prostředí. Zpracováním olova, tedy extrahováním kovu z rudy, se dostávají těžké kovy do vzduchu, ohrožují tak nejen lokální prostředí, ale mají mnohem větší rozsah.

7.  Kalimantan, Indonésie

“Artisanal gold mining is one of the largest pollution issues in the world,” said Bret Ericson, senior project director at the Blacksmith Institute.

Tímto procesem se do ovzduší uvolňuje každoročně asi 1000t rtuti. Je třeba k tomu něco dodávat?

 

8.  Matanza-Riachuelo, Argentina

Uvolňuje se tam hodně kovů a petrochemických sloučenin. Průzkum z roku 2008 ukazuje vysokou kontaminaci olovem, mědi a dalších ne méně znečišťujících látek.


9. Povodí řeky Niger, Nigérie

Asi od roku 1970 je to místo, kde je těžba ropy zcela normální. Normální však není expandování ropných skvrn, které znečišťují půdu i další prvky planety.

"Not only is it an environmental and security problem,” Hanrahan said, “but it is actually a major unrecognized health problem [too].”


 

10.  Norilsk, Rusko

Měď, nikl a oxidy dalších těžkých kovů ohrožují toto místo. Kolem již nejsou žádné lesy, jelikož jsou zničeny. Také obyvatelé trpí. Bude se tato situace nějak řešit?

Not only is it hurting the soil, but the life expectancy there is 10 years below that of the Russian average, Robinson said.

 

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, děkujeme, že podporujete činnost nezávislého magazínu Vědomí
  • [/quote]

    Zdroj: weather.com