Webový portál AC24.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.

AC24.cz

AC24.czZ domovaOldřich Maděra: Proč nám padají mosty? Zřejmě budete překvapeni

Sociální sítě

Reklama

https://www.AUTOdoc.CZ

Oldřich Maděra: Proč nám padají mosty? Zřejmě budete překvapeni

Nejprve začnu seznamem spadlých mostů, které bych chtěl probrat ve svém článku.

8. srpna 2007 spadla lávka pro pěší a cyklisty přes rychlostní komunikaci R35 u obce Neředín na Olomoucku – žádní mrtví ani zranění, Strabag, Bögl a Krýsl, detaily zde.

...

8. srpna 2008 spadl most přes železnici o Studénky a následně do něj najel 90km rychlostí rychlík, 8 mrtvých, 95 zraněných, ODS - Dopravní stavby Ostrava, Bögl a Krýsl, detaily zde.

Září 2010 Pražský dálniční okruh, Lochkovský most, Praha, Hochtief, Strabag, Bögl a Krýsl, - most zatím nespadl, má ale vážné praskliny, záruka byla prodloužena na 20 let, 2014 další problémy, statikou mostu se zabývá Policie ČR, detaily zde

Zajímavý je citát z novinového článku z roku 2014:

Podle ŘSD představuje toto „dýchání lamelových pásnic“ skrytou vadu a její vyřešení bude požadovat po zhotoviteli - společnosti Bögl a Krýsl. Ta je mimo jiné podepsána pod mostem ve Studénce, který se v roce 2008 zřítil na projíždějící vlak.

2. listopadu 2012 spadl most na Slovenské D1 u obce Kurimany, 4 mrtví, 14 zraněných z toho 3 těžce, Váhostav – Sk, Bögl a Krýsl, detaily zde.

4. září 2014 spadl most přes říčku v centru Vilémova, M-Silnice, Strabag, Bögl a Krýsl, 4 mrtví, 2 zranění, z toho 1 těžce, detaily zde.

2. prosince 2017 spadla lávka přes Vltavu v Troji, Praha, 4 zranění, z toho dva těžce. Dopravní stavby Olomouc lávku postavily v roce 1984.

V prosinci 2017 Strabag zahájil odklízení trosek, doufejme jen, že si jako již poněkolikáté opět vybere osvědčeného subdodavatele Bögl a Krýsl. Bylo by až úsměvné mít nehodu při odstraňování jiné nehody. Mají jistě vypracován jasný plán pro odklízení trosek, bylo zpracováno posouzení všech rizik a všichni pracovníci jsou řádně proškoleni. Zakázka byla řádně vysoutěžena z alespoň pěti konkurenčních nabídek. Uchazeči prokázali, že jim v posledních pěti letech nespadl ani jeden most, žádný most jim nepopraskal, nepostavili žádnou zvlněnou dálnici ani jinou zmršenou státem financovanou stavbu.

Veřejnost by jistě zajímalo, jestli příslušná Ministerstva, Policie ČR, státní zástupci a soudy udělaly opravdu vše pro to, aby všechny tyto nehody byly státu vysvětleny, aby státu byly uhrazeny všechny škody s tím spojené a jestli ve všech těchto nehodách byly vyplaceny náhrady všem postiženým. Stát musí být stále chápán jako forma zastoupení všech občanů proti všem pachatelům přestupků / odborných pochybení / trestných činů které pak způsobují takové nehody, které vedou k ohrožení veřejnosti a dokonce vedly k celkem 16 úmrtím a k desítkám zranění s dlouhodobými následky.  

Snažil jsem se sám si vybrat mezi dvěma výroky dvou zástupců dvou různých složek státní moci. 

Poslechl jsem si obšírné zdůvodnění nově zvoleného předsedy Poslanecké sněmovny ČR pana Romana Vondráčka zde.

Zrušení imunity? Počkáme, až budeme mít nezávislou policii a soudy, ...

Poslechl jsem si i stejně obšírné zdůvodnění paní prezidentky Soudcovské unie, paní Daniely Zemanové zde.

Vondráček zpochybnil důvěru v policii a žalobce, na politiky ale nelze brát ohledy... Jsem přesvědčena, že česká justice je nezávislá...

Pokud policie, státní zástupci a soudy nenaplnily ani v jednom z těchto pěti případů společenskou objednávku, tak je to přinejmenším zarážející.

Paní prezidentka Zemanová mi jistě promine, ale já jsem si vybral mezi těmito dvěma zdůvodněními to podané panem Ondráčkem. Myslím si, že veřejnost nyní více potřebuje pana Babiše v pozici premiéra, aby udělal alespoň elementární pořádek (typu Agrofert Basic) v chodu všech institucí tohoto státu a nevěřím, bohužel, v absolutní nezávislost Policie ČR a soudů ČR například v těchto výše uvedených kauzách. Policie ČR a soudy si musí uvědomit, že nesplnily ani v jedné z těchto kauz společenskou objednávku – vypátrat, dopadnout a odsoudit pachatele a odsoudit ho k náhradě všech škod a náhrad poškozeným. Jak jim tedy veřejnost má věřit, že ji splní při vyšetřování pana Babiše? 

Naopak výkonné moci lze vytknout, že do dnešního dne nedokázala vyřadit z vysoce profesionální činnosti, svázané se stavbou a opravami mostů, firmy, které opakovaně způsobily svou činností ztráty na lidských životech, řadu závažných zranění s celoživotními následky a rozsáhlé materiální škody. Výkonná moc nedokázala do dnešního dne zajistit, aby byly všechny oběti těchto nehod a jejich příbuzní řádně odškodněni. Na to výkonná moc nemusela čekat na rozhodnutí soudů a mohla konat.

Veřejnost by jistě zajímalo, jestli společnosti ODS - Dopravní stavby Ostrava, Hochtief, M-Silnice, Strabag a Bögl a Krýsl vlastní potřebná oprávnění na stavby a opravy mostů v tom rozsahu, co prováděly a nadále provádí. Kolik mají tyto společnosti autorizovaných inženýrů statiků, specialistů na mostní konstrukce? Je viditelné, že jim všem zatím spadly čtyři mosty a minimálně jeden vykazuje zásadní závady. Kolik dalších mostů spadne / popraská v dohledné době? Kdo zaplatí všechny ty škody? 

Kdo zaplatí rodinám náhradu za ztracené životy jejich blízkých? Kdo zaplatí mnohdy astronomické sumy za ošetření přeživších poškozeným? Kdo je náležitě odškodní? Kdo vypracoval metody oprav nebo staveb těchto mostů? Bylo zde provedeno profesionální posouzení rizik? Kdo ty dokumenty vypracoval a kdo je podepsal? Kdo zajišťoval bezpečnost jednotlivých staveb? Kdo řídil bezpečnost staveb v denním režimu? Byly tyto stavby kontrolovány po stránce bezpečnosti příslušnými státními institucemi, když na to máme těch 445 000 úředníků a deset ministerstev? Měli všichni pracovníci na stavbě předepsanou kvalifikaci? Prodělal každý z pracovníků školení a věděl jasně, co je jeho úkolem pro ten každý den? Existují stavební deníky až do okamžiku nehody? Existují soupisy pracovníků s jejich kvalifikacemi, školeními a denními instrukcemi pro práci? Existují výstupní revize dokončených mostů před uvedením do provozu? Kdo je vypracoval a podepsal? Existují kolaudační protokoly? Kdo je vypracoval a podepsal? Kdo ty stavby provozuje a udržuje?

Jaká je podle policie, státních zástupců a soudů odpovědnost ředitelů generálních dodavatelů těchto jednotlivých  staveb za jejich kvalitu a bezpečnost? Mohou dokázat ředitelé těchto společností, že nepochobili, co se týče kvality a bezpečnosti práce? Jsou všechny tyto dokumenty součástí spisu? Seznámili se s nimi policisté, státní zástupci a soudci před vynesením rozsudků? Veřejnost se podle mne domnívá, že tuto diskusi nelze uzavřít do té doby, dokud nebudou jednoznačně zodpovězeny všechny výše položené otázky.

Příklad z mé praxe

(Pokud jste prosím slabší povahy, nečtěte následující text a přejděte ihned na optimistický závěr)

Dolte mi, bych přidal k tíži soudního systému jednu perlu ze své odborné praxe, která až nápadně souvisí s těmi výše popsanými nehodami. Je to pohled projektanta. Chci se tím zastat této profese jako takové. Pokud se něco stane, tak na policii jde vždy jako první projektant a nikoliv developer, který za to shrábl milióny. Pokud se něco stane, tak pochybil téměř vždy projektant a nikoliv stavební firma, která to třeba šlendriánsky postavila nebo to dokonce nechala spadnout na vlak. Dalším takovým krýsným příkladem je odkopání zásypu klenby cihlového mostu z obou stran. Neodsouzeno? Cha, cha, cha...

Pak je již jedno, kolik domů postavil developer místních politikům z nakradeného cementu, který měl jít třeba na stavbu toho mostu. Na to se již nikdo nikdy ptát nebude. Nikdo se již nikdy nebude ptát, jakým způsobem mohl být projektant do třeba pro něj nebezpečného řešení doslova natlačen. Běda tomu projektantovi, který se postaví mocné betonové nebo jiné lobby. Nevěříte?

V roce 2010 moje firma vysoutěžila zakázku na projekt rekonstrukce vedení  vysokého napětí 110kV o délce 25km. Byl jsem zadavatelem nucen, abych použil nearmované základy z prostého betonu, které výslovně zakazují Eurokódy, ale i před tím platné ČSN. S tím jsem jako autorizovaný inženýr pro stavbu vedení se dvěma autorizovanými statiky zásadně nemohl souhlasit a nesouhlasil. Navrhli jsme společně podstatně bezpečnější a levnější hlubinné založení pomocí armovaných blokových základů s mikropilotami. Byla tam navržena zejména obrovská úspora zemních prací a betonu.

Byl jsem opakovaně nucen, abych toto založení nedělal, protože je možná bezpečnější, ale je výrazně dražší a udělal to zadavatelem navržené, jednoznačně nebezpečné řešení, proti všem platným normám. To, že je to dražší, tvrdil inženýr ekonom, vedoucí standardizace a cen staveb zadavatele.

Našel jsem chybu v ČSN, která dávala 38x lepší výsledky ve výpočtu uzemnění, než je skutečnost. Na chybu jsem zadavatele upozornil a on mi odpověděl, že o této chybě ví minimálně dva roky před podpisem kontraktu s mou společností, že o ní ví i ostatní dodavatelé, ale že všichni to stejně dělají postaru tak, jak se to dělalo dodnes. Chyba v ČSN byla sice později opravena, ale já jsem byl za to potrestán vyloučením mé společnosti ze seznamu dodavatelů zadavatele. Dodnes to chápu tak, že jsem byl vyloučen za technický pokrok a za profesionální obhajování bezpečnosti veřejnosti ČR.

Byl jsem přesto všechno dále nucen, abych v tom projektu pokračoval a udělal to nebezpečné řešení. Byl jsem si vědom, že jako generální projektant za toto řešení budu ručit celým svým majetkem a svou profesionální kariérou po celou dobu životnosti té stavby, tj. 50-80 let. Za této situace jsem raději od projektu řádně odstoupil, protože jsem byl, a stále jsem, přesvědčen, že jsem byl tlačen do smrtelně nebezpečného řešení.

Od smlouvy o dílo jsem řádně odstoupil podle VOP vypracovaných zadavatelem. Vyzval jsem zadavatele k součinnosti a on mi ji po dobu požadovanou ve VOP neposkytl. Rozpracovanou dokumentaci jsem řádně předal předávacím protokolem zadavateli na jeho žádost a on ji přijal a předávací protokol podepsal. Vyplatil jsem většinu svých subdodavatelů. Vystavil jsem fakturu na celou částku, ze které jsem nikdy nedostal uhrazenu ani jedinou korunu. Z toho důvodu jsem podal na zadavatele požátkem roku 2012 žalobu o úhradu této faktury. Soud vydal platební rozkaz v můj prospěch  a zadavatel se proti němu odvolal. Soudíme se dodnes. Dokázal jsem soudu dvěma znaleckými posudky, že mnou navržené řešení je bezpečné a levnější, zatímco řešení navržené zadavatelem je smrtelně nebezpečné a dražší. 

Nemohl jsem odvést DPH, protože jsem nedostal zaplaceno a prostě jsem na něj neměl. Dohodl jsem se tedy s finančním úřadem na dílčí splátky a úrok. Vše jsem za cca rok a půl uhradil, včetně úroku. Zadavatel na mě pak podal několik dalších vykonstruovaných žalob. Pokoušel se mě finačně zruinovat. Zajímá Vás více podrobností? Naleznete je zde:

V průběhu soudu jsem bylo opakovaně vyzýván, abych toho již nechal, že stejně ničeho nedosáhnu a soud se může táhnou roky. Jestli se mi to prý vyplatí. Dále mi bylo opakovaně argumentováno, že vedení nepadají a že pod nimi neshrabujeme mrtvoly!

Zjistil jsem, že žádná evidence havárií vedení se nevede. Nevede se ani statistika lidí zabitých úrazy elektrickým proudem v blízkosti vedení. Nevede se statistika požárů způsobených zkraty na vedeních. Nevede se statistika zabitých zvířat a ptáků. Vše se po léta tutlá. Pouze v jednom roce jsem našel  jeden smrtelný pracovní úraz a sedm kusů dobytka zabitého krokovým napětím. Doložil jsem evidenci desítek spadlých stožárů vvn. Doložil jsem statisíce uhořelých ptáků na vedeních vn. Doložil jsem i několik požárů způsobených špatným uzemněním vedení. Doložil jsem soudu i značné odchylky ČSN od evropských norem v neprospěch veřejnosti ČR. To vše má soud k dispozici.

Zadavatel předložil svůj odborný znalecký posudek profesora Sokanského, kde použil několik vyjádření svých existujících dodavatelů, že oni toto nebezpečné řešení používají na všech stavbách v ČR dnes a denně! Posudek sice napsal profesor Sokanský, ale jeho odbornou část zpracovali vlastně dodavatelé monopolního investora, popřípadě jeho vlastní zaměstnanci.V druhé části pan profesor Sokanský použil čtyři cenové údaje o cenách srovnatelných projektů, aby dokázal, že mnou navržené řešení je mnohem dražší, než řešení zadavatele. Tyto údaje mu byly dány zadavatelem a já jsem si je nemohl ověřit.

Po cca pěti letech se ukázalo, že i tato část odborného znaleckého posudku profesora Sokanského obsahuje ve třech ze čtyřech cenových údajů nesprávné hodnoty do té míry, že nyní je celkem zřejmé, že mnou navržená metoda založení je nejenže daleko bezpečnější, ale je navíc i daleko levnější (asi o 30%). To se samozřejmě stávajícím dodavatelům sdruženým okolo zadavatele asi moc nelíbí.

Deset let se stavěla, a dále staví, všechna vedení v ČR podle špatné normy se špatným vzorcem pro výpočet uzemnění. Norma byla sice v roce 2012 opravena, ale vedení sestaví dál stejně. Podobný problém je i s uzemněním hromosvodů. Zhruba šet let píši na všechny strany dopisy, kde upozorňuji na smrtelně nebezpečná vedení, které stokrát kříží dálnice, železniční koridory a nádraží. Je to jako bych hrách na zeď házel!

Upozornil jsem letos dozorčí radu polostátního monopolního podniku i jeho dceřinné společnosti zde o všech těchto nebezpečích. Odpovědi obou předsedů dozorčích rad najdete zde a zde

To budeme zase čekat, až zubatá někde pokosí dalších 10-15 lidí? Pak budeme naříkat v novinách?

Všechny tyto materiály má soud k dispozici. Na jednání v září 2017 se omluvila advokátka protistrany, cca 1 den před jednáním, že je v zahraničí. Bylo nařízeno nové jednání v listopadu 2017. Na cestě k soudu na jednání v listopadu 2017 zatelefonovala pracovnice soudu mému advokátovi do auta, že pan soudce onemocněl. Druhý den na to se již pan soudce uzdravil. Další jednání bylo nařízeno až na 22. ledna 2018. Obávám se ale, jaký výrok soud nakonec v této věci vynese. 

Na jiném jednání proti stejnému zadavateli v jiné věci soudce také onemocněl, takže jednání se ráno neuskutečnilo. Soudce pak z něj ale odpoledne učinil zápis, kde uvedl, že jsem se k jednání nedostavil! Já jsem při tom stál ráno i s mým právním zástupcem u dveří soudní síně a jednání bylo zrušeno pro nemoc soudce! Jen cca asi 15 podobně zmařených soudních jednání mě stálo desítky tisíc korun. Ať mi paní Zemanová odpustí, ale nemohu nevěřit tomu, že se nejedná o zbytečné průtahy v řádu let.

Myslíte si, že po šesti letech těchto soudních kalvárií mám nějaký důvod věřit v nestrannost soudů? Obávám se, že tím, že jsem se vždy postavil na stranu bezpečnosti stavby, jsem jen zlikvidoval svou firmu a ožebračil svou rodinu, ale v podstatě jsem stejně nic nedokázal. Vedení nn/ vn/ vvn se v této zemi dále staví smrtelně nebezpečná jako za Husáka. 

Jak zvýšit bezpečnost staveb?

Není to pak nějak podobně i v té mostařské branži? Nepoužívají se i tam stejně nebezpečné metody jako při stavbě vedení vvn? Myslím si, že je pokud chce společnost dosáhnout nějakého pokroku v bezpečnosti staveb, tak především musí rozbít ty zájmové skupiny, které tyto jednotlivé branže po léta ovládají. Musí být umožněna konkurence a přístup na trh státních zakázek i menším firmám, které tam mohou přinést technický pokrok a zejména bezpečnost. Musí se obnovit konkurence. Musí  být umožněno středním firmám, aby podnikaly, vyrostly a zbohatly. Pak to snad půjde.

Musí se obnovit přísný státní dozor nad bezpečností staveb. Ministrerstva musí daleko lépe řídit a kontrolovat jednotlivé stavby. Měla by se o řád zeštíhlit a nabrat skutečné odborníky, kteří těm věcem rozumí. Státní úřady zodpovědné za bezpečnost práce a staveb musí začít pracovat. Policie musí začít pátrat, státní zástupci musí začít zastupovat a soudy musí začít soudit. Projektanti nesmějí být tlačeni do nebezpečných řešení. Měl by být jmenován ombudsman bezpečnosti práce s anonymním přístupem. Každý, i ten poslední pracovník na nejnižším stupni, by měl mít možnost zastavit práci z důvodu její nebezpečnosti nebo alespoň o tom podat zprávu ombudsmanovi bezpečnosti práce. Ti lidé na nižších úrovních velmi často vědí, že dělají něco krajně nebezpečného, ale nemají žádnou možnost tomu zabránit. Bezpečnost práce by měla opět stát až na prvním místě. 

V opačném případě budou dále padat mosty, vedení, vykolejovat vlaky, padat letadla a zůstaneme bez elektřiny, bez vody a bez plynu a hrozí nám hned několik jaderných katastrof. Co nespadne samo, shoří v požárech a utopí se v povodních. 

Optimistický závěr 

My jsme byli v roce 1934 desátou průmyslově nejvyspělejší zemí světa. Souhlasím s panem Babišem, že je čas se na toto místo vrátit. Češi jsou nesmírně pracovitý národ a své věci obecně umí a rozumí jim. Mohu to posoudit ve srovnání s 15 zeměmi, kde jsem pracoval. Neumí si, bohužel, jen vládnout. Dusí je úřední šiml a přebujelá státní správa. Nemají rozvinuté IT. Nyní snad je doba na to, abychom se přestali hádat o malichernostech a začali se zabývat podstatnými věcmi a začali  v tom něco dělat. Nyní je čas na transformaci, která nás posune na úroveň vyspělých průmyslových zemí západní Evropy.

Považuji za naši národní ostudu například fakt, že 3,5 miliónu Irů ztracených kdesi v moři, vytvoří HDP 294 miliard USD a 10 miliónů Čechů v centru Evropy jen 192 miliard USD. Viz zde:

Jak je to možné? Navíc mi připadá, že ty nůžky se pomalu rozevírají, místo toho, že by se měly zavírat. V Irsku jsem žil 12 let. Lidé tam nejsou o moc lepší než Češi. Mají ale desetinovou státní správu, polovina ministerstev nesedí v Dublinu,  ale byla za velkého nářku decentralizována. Mají velmi vyspělé IT, vše najdete na Iternetu. Mají dobrou polici a soudy. Nemají prakticky armádu.  Mají tisíce malých soukromých firem, vybrali si před léty tři nosné obory a v těch dosáhli Evropské špičky. To jsou v kostce asi ty hlavní důvody jejich úspěchu. Kdo tam žil, potvrdí.

Já sám jsem vyprojektoval a odřídil stovky projektů v 15 zemích. Mám chuť začít dělat něco rozumného i pro blaho obyvatel této země. Vidím zde velký potenciál zejména v lidech, ve firmách, v tom co umí a jakými lidmi jsou řízeny. Jde jen o to, aby se tento potenciál podařilo odblokovat a použít. Pak již se nemusíme o nic starat, ono to půjde skoro samo. Pevně věřím tomu, že ti lidé to potáhnou sami. Pokud chceme dohnat například ty Iry, tak budeme muset zvednout DPH asi 4x. Myslím si, že to není zas tak úplně nereálný cíl. 

Apeluji na všechny politiky - přestaňte se hádat a pletichařit a dělejte něco! Veřejnost je již unavena zloději, rozkrádači, rozbíječi a vlastizrádci všeho druhu do té míry, že každý další takový projev jí bude asi velmi tvrdě potrestán. Vaším zadáním, vzešlým z těchto voleb, je, něco udělat pro blaho nás všech, pro blaho naší krásné země a pro blaho Vašich voličů. Nic víc a nic méně.

Oldřich Maděra 

 

Loading...

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Komentáře   

+65 # John Pitralon 2017-12-15 12:00
Pohadráková mafie si zprivatizovala stát a dál ho ruinuje. Babiš je součást problému.
Aby ti úchylové prodloužili ženám odchod do důchodu za jedinou generaci o 10 let, to je neskutečné. Jestli se za jedinou generaci prodloužila doba zdravého dožití o 10 let je to skok jako blázen ve vývoji druhu homo sapiens. Realita je taková, že tu provádějí experimenty na lidech hodné doktora Mengeleho.

Spadlá lávka asi není moc pozoruhodná za situace, kdy ve Spojených státech fašistických běžně upadnou volným pádem celé baráky, typu WTC 7. Aspoň tak to tvrdí naše "humanistická" mafie. www.youtube.com/.../
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-9 # Popo 2017-12-15 12:47
Cituji John Pitralon:
Pohadráková mafie si zprivatizovala stát a dál ho ruinuje.
Preboha a to ty v ktoréj riti "si zašitý" že tomu ani vtedy ani teraz keď vieš nebrániš? Priatelu pravda je taká že splietať "po funuse o funuse" vie každý mudlant tj. prosystémovo potrebný užitočný idiot bez ktoreho by to tak jak to funguje nefungovalo...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+18 # John Pitralon 2017-12-15 13:42
Popíku, vidíš mně tu poprvý v životě, viď.. Bacha na Alzheimera.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-3 # Popo 2017-12-15 13:53
Cituji John Pitralon:
Popíku, vidíš mně tu poprvý v životě, viď
Priatelu asi ťa nepoteším, pravdou je že nech hoc na všetky strany sa ja kukám jak kukám ani terazky ťa nikde nevidím...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+12 # John Pitralon 2017-12-15 13:57
Popíku ani já tě nevidím. Problém bude někde na vysílači nebo na satelitu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Popo 2017-12-15 14:06
Cituji John Pitralon:
Problém bude někde na vysílači nebo na satelitu.
Ty brďo, šak už i ty jak ten systém máš ti "bulvi" šade...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+9 # John Pitralon 2017-12-15 14:12
Vypadá to, že mimozemská civilizace odcizila komunikační satelit a odnášejí si ho domů do sběrny.
Proto nic nevidíme.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-1 # Popo 2017-12-15 14:18
Priatelu zjavne si sa s nimi ešte nestretol bo ak by ano vedel by si že oni na rozdiel od nás nepotrebujú nikomu nikde nič odcudzovať - na rozdiel od nás ľudkov nemajú oni v sebe tú nutkavú potrebu čokolvek vlastniť...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # John Pitralon 2017-12-15 15:30
Vidíš to Popíku, mně si nepamatuješ, ale zasvěceně tu rozprávíš o morálních vlastnostech mimozemšťanů. Kolik jsi jich osobně poznal, Popíku?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Popo 2017-12-15 16:02
Priatelu život sám ma naučil že pamätať si my je potrebe len to čo je pre moj vlastný život dôležité, to ostatné všetko čo ma v ňom postretáva je už len nepotrebný balast. Kedže si ťa nepamätám, nie si pre ten život v ktorom žijem ničím dôležitým - naozaj, len tak jednoduché je to...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+8 # John Pitralon 2017-12-15 16:10
A co že tak prudíš, při pátku?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Popo 2017-12-15 16:23
Neprudím ale prdím. Ráno som ti troška rasci na lúčine toď tu ni na záhumienku spásal, tak ti ma z nej včuleky jaksi furt nafukuje...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-1 # r.m. 2017-12-15 20:24
nechtě po mladým teplým čobolovi, aby něco českýho chápal
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Dědouch11 2017-12-15 13:54
PŠT! prdelka pozoruje. ;-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Vladimír57 2017-12-15 15:17
Ale je to opruz, co. A co napsal dole pod Che, Bóže to je blbec!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Popo 2017-12-15 15:35
Cituji Vladimír57:
Bóže to je blbec!
Radšej byť blbcom s úprimným úsmevom na tvári ako byť zadumčivým furt nasraným mudrlantom nad kdeakými sprostosťami často "so slzami v očiaciach" rozmýšljúcim ako by čo by ak by keby niekde niečo možno bolo abo asi snáď niekedy bude...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+15 # John Maxwell 2017-12-15 17:57
Tak proč sem lezeš ... ovečko
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-7 # Popo 2017-12-15 18:06
Cituji John Maxwell:
Tak proč sem lezeš...
Lebo je tu s vami velká sranda a tú možem v akomkolvek množstve. Tie k životu nepotrebné sprostosti čo z tak hlboko sa zamýšlajúcich ludkov aj tu "vyliezajú" my naozaj stoja zato občas sa tu zastaviť...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Dědouch11 2017-12-15 15:38
Asi se přecpal pránou, nebo blbne z hladu. Ovšem u něho norma a tak zpravidla nečtu...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Vladimír57 2017-12-16 06:34
"Asi se přecpal pránou". K+++a tos zazdil, když jsem to včera přečet, tekly mi slzy.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # Dědouch11 2017-12-16 10:53
Je zdravé zaplakat si smíchem, mladíku.
:o)))
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # eli 2017-12-16 03:57
Popo, Popo, teba netreba vidiet, staci si po tebe precitat a hned kazdy zisti, ze pre tvoj vlastny zivot, je dolezitych len par veci. Flasa lavorovice nalavo, pakel Tarasa Bulbu napravo, klavesnica uprostred a nad nou sa sklanas ty, prepity starec, pre ktoreho je vsetko okolo, len nepotrebny balast. Kam sa podelo to tvoje vlastenecke citenie? Preco sa nesnazis byt prikladom pre ostatnych Popo? Kritizovat inych, ze sa nicomu nebrania, je prejavom zbabelosti od cloveka, ktory tvrdi, ze mu okrem par veci, moze byt vsetko ostatne ukradnute. John, si je vedomy vsetkeho, co sa okolo neho deje, upozornuje, zviditelnuje ludi, ktori ruinuju spolocnost, presne tak, ako to robi autor clanku hore. Ak pride vhodny cas a ten nie je daleko, tak sa s tymito ludmi urobi poriadok. Ty, sa pravda budes od vsetkeho distancovat, mohol by si prist o par veci, ktore su pre tvoj zivot dolezite, ze?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # John Maxwell 2017-12-16 06:32
Cituji John Pitralon:
Pohadráková mafie si zprivatizovala stát a dál ho ruinuje....

Přesně ... a pokud jde o téma ,a státní mafie dělá co může aby konala .... ňák mi to připomíná doby minulé totality kdy se svinstva zametali pod koberec či podobnost čistě náhodná ?!
Novojičínský soud zprostil viny všech deset lidí obžalovaných z obecného ohrožení kvůli železničnímu neštěstí ve Studénce z roku 2008
V důsledku tragédie, kdy vlak narazil do silničního mostu, který spadl na trať, zemřelo osm lidí, 95 bylo zraněno. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se na místě odvolal. Soudce během zdůvodnění osvobozujícího rozsudku řekl, že se přesně neví, proč most spadl a neprokázalo se, že by skutek spáchali právě obžalovaní.
www.ceskenoviny.cz/.../1559597
Nebo mafie čeká na nové volby a svého koně ? Zas bude amnestie ? kolik je kauz starších které né a né dosoudit ...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+42 # Che 2017-12-15 14:39
Ptal jsem se odborniku na nova ceska slova co to je "developér"; ma to byt nejaky novodoby stavebni zprostredkovate l ktery ani nemusi stavet ale musi umet krast, okradat a fusovat. A kdyz se neco rozsype, developér dodevelopéruje jako s.r.o. a otevre jinou s.r.o..

V te souvislosti me bylo vysvetleno, ze ceske slovo "dealer" je zlodej, co za drahe penize prodava zmetky nejlepe s napisem "made in USA". Pry to Cechaci zerou.

K frustraci pana Oldřicha Maděry bych chtel dodat, ze kdyby poradne mazal, tak by zadne problemy nemel. V kapitalismu se musi mazat dulezitym osobam. Kdyz ale penize na mazani nema protoze nebyl drive treba STBakem, tak ma smulu, jako 10 milionu jinych Cechu co se drou za minimalni mzdu a ziji z ruky do huby nebo jsou pod mostem, ma jich byt pres 300 tisic. A kdyz nebude pan Maděra vyt s developérovskym i vlky, tak dodevelopéruje pod mostem, ktery na nej jednou spadne. Pak ho ale nebude uz nic bolet.
V kapitalismu Vaclava Lahvone a tunelare Klause totiz nejde o cloveka, ale jen o prachy.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Popo 2017-12-15 14:50
Cituji Che:
V kapitalismu Vaclava Lahvone a tunelare Klause totiz nejde o cloveka, ale jen o prachy.
Priatelu máš v tom (neboj, nie len ty) nie malý zmätok. V kapitalizme neide o prachy ale o zisk, prachy sú v ňom až druhoradé. Nie náhodou je to že v kapitalizme celý jeho ďanový system stojí na peniazoch...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+20 # John Maxwell 2017-12-15 17:43
Kapitalizmus nestojí na daních, ale na soukromém vlastnictví výrobních prostředků , to je to co vytváří zisk v tržnim prostředí které nemá pravidla a vytváří bezesporu prostředí ke korupci a lobbingu jak pro řízení a prosazování zákonů tak i daní k dalšímu hromadění výrobních prostředků.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-13 # Popo 2017-12-15 17:50
Priatelu a túto sprostosť Cituji John Maxwell:
Kapitalizmus nestojí na daních...
si tam preboha kde vyčítal? Doporučujem menej myslieť a do života viac zapájať aj tie ostatné zmysli ktorými ťa celkom prirodzene príroda obdarila...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+14 # John Maxwell 2017-12-15 18:35
Tak proč to řešíš když jsme podle tebe hlupáci ... taková banalita tě přece nerozhodí
Cituji Popo:
Radšej byť blbcom s úprimným úsmevom
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-8 # Popo 2017-12-15 18:42
Cituji John Maxwell:
Tak proč to řešíš když jsme podle tebe hlupáci ...
Cituji Popo:
Lebo je tu s vami velká sranda a tú možem v akomkolvek množstve...
Priatelu veď už sa uvedom, tak jednoduché je to...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Dědouch11 2017-12-15 19:07
"Popo". Z němčiny, "prdelka", SSa slang (CA), jízdní policajt na kole v osmdesátých.
No a když chceš od starýho Googla vidět jak vypadá, ukáže ti toto:www.google.cz/.../
Co s tím?
;o)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+12 # John Maxwell 2017-12-15 19:20
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-9 # Popo 2017-12-15 20:10
Cituji Dědouch11:
No a když chceš od starýho Googla vidět jak vypadá, ukáže ti toto:www.google.cz/.../
Co s tím?
Vidíš vidíš priatelu, už aj ten google si z teba robí prdel...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+11 # r.m. 2017-12-15 20:29
priatělu, diskusi si zasral, vyděláno máš, tak se vra´t ke svým oblíbeným činnostem popíku
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Dědouch11 2017-12-15 20:31
Kdybys přemýšlel, pochopil bys, že si Google nedělá prdel ze mě, ale my z tebe.
P. S. Těmi mínusy u mě nešetři a buď důsledný. Nejméně jeden můj příspěvek, jsi vynechal.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Ondra 2017-12-15 20:32
pobaavil jsem se tu na tehle diskuzi :D vazne mam usmev na tvari. Popo se mi libi. se tu s nikym nemaze a ma pravdu uplne bezesporu. za to lajk :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+4 # r.m. 2017-12-15 20:44
Cituji Popo:
Priatelu a túto sprostosť Cituji John Maxwell:
Kapitalizmus nestojí na daních...
si tam preboha kde vyčítal? Doporučujem menej myslieť a do života viac zapájať aj tie ostatné zmysli ktorými ťa celkom prirodzene príroda obdarila...

myslím, že výherce titulu čurák měsíce je jasný
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+10 # Che 2017-12-15 21:19
Citace:
Popo 2017-12-15 13:50
Priatelu máš v tom (neboj, nie len ty) nie malý zmätok. V kapitalizme neide o prachy ale o zisk, prachy sú v ňom až druhoradé. Nie náhodou je to že v kapitalizme celý jeho ďanový system stojí na peniazoch...
Jeeeeeeeeeeeeee čéče Popo, ty si ale chytrej, skoro jako Ing. Miloslav Dedek, ten by to vyresil globalni americkou vladou..

Ty jako kapitalista jdes po ulici a prepadnou te [...]i, vezmou tvoje penize, dostanes nakladacku a vyrazi ti umirnene vsechny zuby, ale budou velkorysi a ponechaji ti zisk. Pujdes ke kapitalistickem u, zubari, udela ti nove zuby z plastiku a musis mu zato dat penize, zisk nebude chtit, nebot ty jsi jako zisk ziskal nove krasne zuby, ty puvodni byly stejne zlute od doutniku z Havany a napul shnile.

Takze zisk ti zustane a protoze jsi kapitalista, penize te stejne nezajimaji. Ale na potvoru jini, asi nekapitalisti, penize chteji a se ziskem se nechteji spokojit. Je to jako u blbejch.

Tedy ty jsi mohl udelat karieru ve vykladu vedeckeho komunismu, ja jsem tomu mikdy moc nerozumel. jsi genialni, ja jsem bohuzel zustal blbem.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Dědouch11 2017-12-15 22:38
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # samo war 2017-12-15 16:48 Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+17 # r.m. 2017-12-15 20:26
Za posledních 28 let podobnou zkušenost s naším Systémem už udělalo nadkritický množství lidí, je to cejtit a je to dobře.
Hadráková aristokracie je už sama jak ten kůl v plotě.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Top of Page

Podpořte nás

Podpořit nás můžete zasláním libovolné částky na český účet, nebo v kryptoměnách BTC, BCH, ETH a LTC, či přes PayPal.

Více informací zde

 

Převodem na účet

Podpořit nás můžete zasláním libovolné částky na český účet.

Více informací zde

V kryptoměnách

Podpořit nás můžete pomocí BTC, BCH, ETH a LTC.

Více informací zde

Přes PayPal

Copyright 2018 © AC24, s.r.o. | Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. | Nezávislé zpravodajství z celého světa aneb Co se jinde nedozvíte |
Máte dotaz? Chcete inzerovat na AC24? Neváhejte nás kontaktovat formou emailu: info@ac24.cz

Provozovatelem serveru AC24.cz je AC24 s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 02988186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226266. | O projektu | Tiráž | Napsali o nás | Podpořte nás