Občanské iniciativě, která se snaží o zákaz chovu hospodářských zvířat v klecích, se podařilo nashromáždit milion podpisů mezi obyvateli Evropské unie. (Foto: The Intercept)

Tento počet podpisů je podmínkou pro to, aby se případem začala zabývat Evropská komise. Na případ upozornil portál Novinky.cz.

„Je to velmi silný signál pro politiky, aby v této oblasti začali něco dělat, aby rozjeli proces transformace. Samozřejmě víme, že takovou zásadní změnu v zemědělské politice nelze provést ze dne na den. Ale chceme, aby se legislativně určilo, že od určitého data klecové chovy zmizí,“  cituje Právo slova Romany Šonkové z organizace Compassion in World Farming (CIWF).

Pokud by se zákaz prosadil, tak by z klecí bylo vyndáno více než 300 milionů slepic, králíků, křepelek, prasnic, hus, kachen a telat.

Je pravidlem, že klece nejsou dostatečně velké proto, aby umožňovaly zvířatům vykonávat i ty nejelementárnější životní potřeby – volný pohyb, hledání pohodlného místa pro přebývání, budování hnízd a péče o mláďata, říká CIWF.

Zvířata v klecích jsou k sobě navzájem agresivní, sebepoškozují se, zhoršuje se jim imunita a celkově trpí.

Podpisy pod peticí organizátoři předají Evropské komisi. Jednou z variant vývoje situace je i to, že Komise mohou celou záležitost smést ze stolu, přičemž proti takovému rozhodnutí se není možné odvolat.

Europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná prohlásila, že pokud se podaří nasbírat milion podpisů, tak by se Evropská komise měla zachovat tak, jak si občané přejí. Podobně se vyjádřil i Mikuláš Peksa za Piráty. Ten řekl, že způsob, jakým jsou chována zvířata v současné Evropě, neodpovídá humanistické společnosti.

V Česku se nejsilněji vystupuje za zastavení chovu slepic v klecích. Portál Novinky poukazuje na skutečnost, že většina českých obchodů přislíbila, že k roku 2025 přestanou prodávat „klecová“ vejce.

Návrh na zrušení chování zvířat v klecích podporují poslanci parlamentů napříč Evropou. Například během květnové akce v britském parlamentu se brífinku o tomto tématu zúčastnilo přes 35 poslanců,  píše CIWF.

Organizace Compassion in World Farming vystupuje například i za zastavení převozu živých zvířat na jatka, během něhož „zažívají bolest, stres, jsou stísněné, vyčerpané a dehydratované. Přičemž některá dokonce umírají v těchto hrozných podmínkách“.