Reklamní firma Primesight odstranila na nátlak LGBTQ… aktivistů billboard, který na zakázku zhotovila a vylepila feministické aktivistce Kellie-Jay Keen-Minshull(ové). O co se jednalo?

Feministka Kellie-Jay Keen-Minshull(ová) nechala za sedm set liber vyhotovit billboard, na kterém bylo slovníkové heslo, co je žena:

„Žena – podstatné jméno, dospělá lidská samice“

Tato informace rozčílila aktivisty LGBTQ…, kteří Keen-Minshull(ovou) obvinili z mluvy nenávisti.

Stoupenec „trans“ komunity dr. Adrian Harrop prohlásil, že se „transsexuální osoby cítily ohroženy“ kvůli billboardu.

Feministka Keen-Minshull(ová) prý podle něj chtěla vyvolat strach mezi transsexuálními osobami a uzurpovat si slovo „žena“.

Firma Primesight se rozhodla billboard odstranit a zveřejnit omluvu, protože „nevěděla, jakými pohnutkami se Keen-Minshull(ová) řídila“.

Firma dodala, že se „plně angažuje ve věci rovnosti všech osob“.