Astronomům se podařilo zaznamenat rekordní rychlý rádiový záblesk (FRB), informuje SPACE.com. (Foto: Flickr)

Rychlý zábleskový signál k nám putoval neuvěřitelných osm miliard let a podle odborníků pochází ze dvou srážejících se galaxií a má obrovský potenciál – mohl by pomoci objasnit otázku nedostatku hmoty ve vesmíru.

Záblesk nese označení FRB 20220610A a byl zaznamenán sítí radioteleskopů ASKAP umístěných v Austrálii.

Během několika milisekund tento FRB uvolnil tolik energie, kolik naše Slunce uvolní přibližně za 30 let. Předpokládá se, že pochází z kosmické srážky dvou nebo tří galaxií, ale přesný počet nebyl dosud určen.

Vědci původ tohoto FRB zpočátku neznali a snažili se ho najít pomocí dalekohledu VLT (Very Large Telescope), který se nachází v Chile. Zjistili, že se nejen nachází v kolizní galaxii, ale je také nejstarší a dosud nejvzdálenější.

Doufají, že pomůže při řešení otázky, proč v dnešním vesmíru chybí asi polovina hmoty, jejíž existenci předpovídají současné modely a simulace vývoje vesmíru.

Astrofyzici nedávno přišli s teorií, že tato hmota se ve skutečnosti nachází v prostoru mezi galaxiemi, ale je rozmístěna extrémně řídce, aby ji naše teleskopy mohly detekovat.

Ve skutečnosti se předpokládá, že její hustota je pouze asi dva atomy na prostor o velikosti velké místnosti.

Odborníci se však domnívají, že právě FRB mohou fungovat jako kosmické váhy, které urazí miliardy světelných let a prosejí velké množství těchto částic.

Vědci se domnívají, že k dostatečně přesnému určení množství této hmoty by jim mohlo stačit změřit šest FRB, a čím jsou vzdálenější, tím více nám mohou říci o mezigalaktickém prostoru.

Jak dodává The Conversation, mnohem více takto vzdálených FRB bude pravděpodobně brzy možné detekovat díky zdokonaleným teleskopům a observatořím, které budou díky FRB 20220610A přesně vědět, co na obloze hledat a jaké jsou parametry těchto jevů.

Zdroj: space.com