Český farář se omluvil místním dětem poté, co rozdupal halloweenské dýně v blízkosti svého kostela. (Foto: Marek Kortis / Obec Kurdějov – Facebook)

Otec Jaromír Smejkal zničil vyřezávané dýně ve dvou po sobě jdoucích dnech v parku v Kurdějově, obci v jihomoravském vinařském kraji.

Za vandalský čin se omluvil v otevřeném dopise starostovi a zveřejnil ho na facebookové stránce obce.

Uvedl, že by jednal jinak, kdyby věděl, že je vyřezaly děti.

„Když jsem v neděli večer odcházel z fary, viděl jsem před naším posvátným pozemkem umístěné četné symboly satanského svátku ‚Halloween‘,“ napsal.

„Jednal jsem podle své víry a povinnosti být otcem a ochráncem svěřených dětí a tyto symboly jsem odstranil,“ uvedl otec Smejkal, farář římskokatolického kostela svatého Jana Křtitele.

Dodal, že podle jeho názoru moderní tradice Halloweenu vznikla v „pohanském, současném světě“ jako protiváha ke katolickému svátku Všech duší.

Břeclavský deník, který o tom informoval jako první, uvedl, že místní děti vyřezávaly dýně v rámci halloweenských oslav pořádaných obcí.

Některé děti se prý rozplakaly, když jim bylo oznámeno, že jejich výtvory byly zničeny. Nové dýně byly ponechány v parku, ale druhý den byly nalezeny rozházené a rozdupané, uvedl list.

Otec Smejkal řekl, že neměl v úmyslu nikomu ublížit, zejména ne dětem.

Ale zkuste si uvědomit, že mou povinností jako autority a kněze je chránit děti a rodiny před skrytým zlem,“ pokračoval.

Zdroj: bbc.com