NATO reagovalo na výzvu náčelníka Generálního štábu Ozbrojených sil Ruské federace, aby zastavilo vojenskou činnost v blízkosti ruských hranic, aby tím došlo ke snížení napětí. (Foto: Wikimedia)

V souvislosti s tím poskytlo odkaz na seznam „odhalených ruských mýtů“ pojednávající o hrozbách ze strany Severoatlantické aliance.

Již na začátku tohoto týdne se k věci vyjádřil náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil Ruské federace Valerij Gerasimov.

Ten na moskevské konferenci o mezinárodní bezpečnosti uvedl, že „důležitou podmínkou pro snížení napětí může být ukončení destabilizující činnosti ozbrojených sil aliance v blízkosti západních hranic RF, stejně jako ukončení rozmisťování dalších vojsk a vojenské infrastruktury v Pobaltských zemích, ve východní Evropě či ukončení rostoucí vojenské přítomnosti v Černém moři.

Když reagoval na prosbu, aby se k danému prohlášení vyjádřil, odvolal se pověřený úředník v NATO na odkaz na specializovanou sekci na internetových stránkách NATO.

Tím měl na mysli sekci s názvem Pět hlavních odhalených ruských mýtů, v níž aliance uvádí své argumenty týkající se nasazení sil u ruských hranic.

„Tam jsou taková dávná prohlášení uvedena,“ řekl zdroj bez toho, aniž by k věci poskytl další komentář.

NATO nepovažuje svou přítomnost v Pobaltí za hrozbu, jelikož věří, že podnikla „obranné a přiměřené kroky, které jsou reakcí na měnící se bezpečnostní situaci“.

V roce 2016 nasadilo NATO celkem čtyři mnohonárodnostní bojové skupiny v rámci „posílení přítomnosti“ v Estonsku, Lotyšsku, Litvě a Polsku.