Správa státních hmotných rezerv Slovenska při třech zakázkách na nákup testů na koronavirus konala v rozporu se zákonem. K takovému rozhodnutí dospěl Úřad pro veřejné zakázky SR. (Foto: Flickr)

Správa rezerv se ale odvolala, rozhodnutí proto není právoplatné. Plyne to z oznámení zveřejněného ve věstníku Úřadu pro veřejné zakázky.

Státní rezervy podle Úřadu pro veřejné zakázky SR porušily princip transparentnosti a stejného zacházení.

Smlouva měla být uzavřena „s úspěšným uchazečem, jehož nabídka nesplňuje požadavky na předmět zakázky stanovené kontrolovaným, přičemž uvedené porušení zákona o veřejných zakázkách mělo vliv na výsledek veřejné zakázky“, uvádí se.

Kontrola Úřadu pro veřejné zakázky se měla týkat skríningových testů na diagnostiku onemocnění covid-19 zadaných postupem přímého jednacího konání v důsledku mimořádné události z října 2020.

Zakázku v hodnotě 39,5 milionu eur zadala Správa státních hmotných rezerv společnosti Eurolab Lambda, v hodnotě 8,9 milionu eur společnosti Abbott Laboratories Slovakia a zakázku v hodnotě 3,9 milionu eur dostala společnost Juhapharm.

V odvolacím konání bude rozhodovat Rada Úřadu pro veřejné zakázky, rozhodnutí by měla přijmout do 45 dní.