Zvláštní seismický jev, který se poprvé objevil už v 60 letech, nedokáže nikdo vysvětlit. Z hlubin Země vychází každých 26 sekund pulz, který je detekován seismometry z různých kontinentů. Co jej způsobuje? (Foto: Pixabay)

Vůbec prvním člověkem, který pulz zaznamenal, byl geolog Jack Oliver v roce 1960. V té době pracoval na geologické observatoři Lamont-Doherty na Kolumbijské univerzitě. Bohužel v 60. letech nebyla k dispozici současná technologie a nástroje, které mají seismologové k dispozici. Nicméně od toho roku strávili vědci spousty času nasloucháním pulzu a zjišťováním jeho původu

Možná vysvětlení

Někteří vědci naznačují, že pulz má svou prozaickou příčinu a prochází částí Guinejského zálivu zvanou Bonny Cove. Jak všichni víme pod světovými oceány se nacházejí kontinentální šelfy, ve který možná tkví celé tajemství pulzů.

Když totiž vlny cestují přes oceán, nemusí mít tlakový rozdíl ve vodě velký vliv na oceánské dno. Když ale narazí na kontinentální šelf, kde je půda mnohem blíže hladině, tlak vlny deformuje oceánské dno a způsobí seismické pulzy, které odrážejí působení vln.

Na základě této myšlenky byla vyhotovena v roce 2006 celá studie. Její skutečnost ale nebyla dosud potvrzena.

Mohla by pulzy způsobovat sopka?

Další skupina vědců připisuje záhadné pulzy sopce, který může být blízko svému kritickému bodu. Tato myšlenka by mohla být pravděpodobným vysvětlením, protože se pulzy objevují poblíž sopky na ostrově Svatého Tomáše v Bight of Bonny. Navíc už existuje alespoň jedno místo na Zemi, kde sopka podobné pulzy způsobuje, a tím je sopka Aso v Japonsku.

I mimo tuto hlavní debatu zbývá několik dalších otázek. Jmenovitě, proč tady? Po celém světě existuje spousta dalších kontinentálních šelfů a sopek, které, pokud víme, nezpůsobují seismické pulzy, co je tedy na Bight of Bonny tak zvláštního? 

Na tuto otázku se celých 60 let nedokázala najít odpověď. Příčinou může být fakt, že toto téma nebylo doposud pro seizmology opravdovou prioritou. Nicméně v tomto roce, by mohli záhadě přijít na kloub. Vědci totiž chtějí využít klidu způsobeného globální karanténou. Jde o skvělou příležitost jak prozkoumat Zemi a konečně pochopit pulz, který se objevuje každých 26 sekund.

Zdroj: discovermagazine.com, mz.cz