Internetový server YouTube zakázal zveřejňování obsahu, který zpochybňuje výsledky voleb, platí to také pro nedávné volby do německého Spolkového sněmu. (Foto: Flickr)

„Do této kategorie (obsah zpochybňující výsledky voleb) patří materiály, které obsahují lživá tvrzení o tom, že výsledky jakýchkoli nedávných všeobecných voleb ovlivnila rozsáhlá falzifikace, chyby nebo technické poruchy v systémech poté, co byly oficiálně schváleny definitivní výsledky,“ uvádí se v Pravidlech ohledně lživých informací o volbách.

Toto pravidlo se vztahuje v současné době na všechny minulé prezidentské volby v USA a na parlamentní volby roku 2021 v Německu.

„Kontent se lživými tvrzeními o tom, že výsledky parlamentních voleb v Německu ovlivnily rozsáhlá falzifikace, chyby nebo technické poruchy (kontent zpochybňující výsledky voleb). Jsou také zakázány materiály, v nichž se tvrdí, že formování nové vlády nebo volby a jmenování nového kancléře SRN nejsou právoplatné,“ uvádí se v poznámce k pravidlům.

YouTube může dovolit publikaci videí neodpovídajících pravidlům, „obsahuje-li kontent vyvrácení sporných tvrzení nebo dodatečný kontex.

Kontent neodpovídající pravidlům se bude vymazávat. Po trojnásobném porušení pravidel bude kanál uživatele zablokován.